Jak zostać przewoźnikiem?

Jakie warunki należy spełnić, by zostać przewoźnikiem? Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika obostrzone jest licznymi warunkami. Przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi transportowe, musi dokładnie zapoznać się z przepisami i spełnić wymogi zapisane w rozporządzeniach. Czym zatem powinien okazać się przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie usług przewozowych. Powinien posiadać siedzibę firmy Adres siedziby powinien znajdować […]

więcej