Konsekwencje prowadzenie nieubezpieczonego, cudzego auta

Prowadzenie cudzego samochodu, który nie ma wykupionej obowiązkowej polisy OC, może być dla kierowcy kosztowne, zwłaszcza, jeśli stanie się on sprawcą kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji bowiem to on w połowie wypłaca należne poszkodowanym odszkodowanie. Drugą jego część ma obowiązek pokryć właściciel pojazdu, nawet wówczas, gdy nie uczestniczył on w wypadku drogowym. Co prawda, […]

więcej