Odpoczynek dzienny na promie

Przepisy Unii Europejskiej (art. 9 ust.1 rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006r.) mówią o tym, iż możliwe jest przerwanie odpoczynku dziennego, jeśli kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem. Co więcej przerwa taka może nastąpić dwukrotnie, jeśli nie przekroczy łącznie godziny. Oznacza to, że możliwe jest: – odebranie przez kierowcę części […]

więcej