Nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców

Firmy transportowe borykają się z wieloma problemami natury prawnej. Ostatnią głośną i bulwersującą sprawą stała się kwestia wypłaty należnych ryczałtów dla kierowców za nocleg w kabinie pojazdu w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku. Skutki tej ustawy są bardzo niekorzystne dla przewoźników, dlatego też podjęto szereg działań mających na celu […]

więcej