Zakres kontroli ITD

Podczas kontroli ITD Inspektorzy sprawdzają głównie przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy. Podczas kontroli drogowej sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: 1. Dokumentacja prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR. 2. Dziennie i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu. 3. Przerwy i okresy wypoczynku. 4. Wykresówki z poprzednich dni, które […]

więcej