Zlecenia na przewozy drobnicowe

Szybki rozwój branży e-commerce, który przewidywany jest dla Polski przez kilka kolejnych lat, znacznie wpłynie na dynamikę transportu drobnicowego. Pierwszy mocnym impulsem do jego rozwoju będzie powstanie centrów logistycznych Amazon pod Poznaniem i Wrocławiem. Popyt na przewozy drobnicowe stale rośnie, zarówno za granicą, jak i w kraju (wzrost ten wynosi kilkanaście procent co miesiąc). Dzięki […]

więcej