Jak długo może trwać kontrola ITD w firmie?

Inspektorzy ITD zazwyczaj zbyt dużo czasu spędzają na kontrolowaniu jednej firmy. Czas kontroli może wynosić odpowiednio: 1)      12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorstw, 2)      18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorców, 3)      24 dni robocze – dla średnich przedsiębiorców, 4)      48 dni roboczych – dla pozostałych.     Co zrobić jeśli jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa, a […]

więcej