Niepodstawienie pojazdu pod załadunek

To nie Konwencja CMR reguluje odpowiedzialność przewoźnika za niepodstawienie samochodu pod załadunek lub opóźnienie. W tej sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa krajowego. Obecnie prawo stanowi, że jeżeli zlecenie transportowe zostało przyjęte – należy uznać umowę przewozu za zawartą, a niepodstawienie samochodu przez przewoźnika oznacza, iż usługa nie została wykonana. W branży transportowej przyjęła się „moda” […]

więcej