Więcej upadłości w transporcie

5/5 - (3 votes)

Wzrasta upadłość firm transportowych, takie dane przedstawiła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ile przedsiębiorstw jest niewypłacalnych i jakie są tego skutki? Dlaczego w transporcie wzrasta ilość upadłości?

Spis treści

  1. Coraz mniej upadłości? Nie w transporcie
  2. Niewypłacalnych firm nie brakuje
  3. Będzie lepiej?

 

  1. Coraz mniej upadłości? Nie w transporcie

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych opublikowała raport dotyczący upadłości firm. Jak wskazują zaprezentowane dane, ich tempo się stabilizuje, po gorącym początku roku sytuacja się uspokaja. We wrześniu odnotowano tylko 33 niewypłacalne przedsiębiorstwa, jest to liczba mniejsza w porównaniu do września 2017, wtedy zaobserwowano 57 takich firm, a 59 we wrześniu 2016. Jak wypada w badaniach branża TSL? Warto zauważyć dwa wyraźne trendy związane z upadłościami i restrukturyzacjami we wrześniu. Mimo wciąż trudnej sytuacji w branży budowlanej, głównie związanej z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i brakiem rąk do pracy, natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji utrzymuje się na stabilnym poziomie: 2,43% wobec 2,39% rok temu. W tym samym czasie obserwujemy zwiększenie liczby upadłości i restrukturyzacji w branży transportowej z poziomu 0,39% we wrześniu 2017 roku do 0,79% w analogicznym okresie tego roku. Jest to pokłosie rosnących cen paliw, rozdrobnienia branży i braku dostępności kierowców.wyjaśnia Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE S.A. Optymizmem nie napawają także zmiany, które mogą zostać wprowadzone przez Unię Europejską, a mają dotyczyć delegowania pracowników. Jak podkreślają przewoźnicy, nowe decyzje mogą wpłynąć negatywnie na ich działalność co grozi kolejnymi upadłościami. Póki co jednak sytuacja według ekspertów po zwyżkach w pierwszych miesiącach 2018 roku ulega stabilizacji.

  1. Niewypłacalnych firm nie brakuje

Od października 2017 do września 2018 działalność zakończyło z powodu niewypłacalności ponad sześćset firm. Jest to o 5,4 procent więcej w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Ta liczba wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę także przedsiębiorstwa przechodzące restrukturyzację. Według przygotowanego raportu pod koniec września tego roku liczba takich podmiotów wynosi 1043, czyli o 162 więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

 

  1. Będzie lepiej?

Największy stopień nasilenia upadłości i restrukturyzacji odnotowano w województwie mazowieckim, najniższe zaś w województwie łódzkim. Przedsiębiorstwa w województwie świętokrzyskim prowadzą w niechlubnym rankingu wzrostu upadłości i restrukturyzacji. Sytuacja pod koniec roku wskazuje jednak na poprawę tego stanu i stabilizację. We wrześniu zarejestrowano 24 upadłości, jest to wynik lepszy w porównaniu do ubiegłego roku. Jak szacują autorzy raportu w tym roku zostanie odnotowanych 1100 firm z upadłościami lub postępowaniami sanacyjnymi, czyli czynnościami dzięki którym dłużnicy mogą spłacać swoje zobowiązania. 

https://www.kuke.com.pl/serwis-ekonomiczny/upadlosci-firm/upadlosci-firm-w-polsce-we-wrzesniu-2018-r-,29.html