Kontrola wagi pojazdów na Węgrzech

3.2/5 - (5 votes)

Nowy system automatycznie identyfikuje przeciążenia

  1. Ważą pojazdy w ruchu
  2. Zalety wprowadzenia systemu TSM
  3. Podsumowanie

Nowy system automatycznie identyfikuje przeciążenia

Przeładowane samochody to poważny problem w całej Europie. Coraz więcej krajów wprowadza w związku z tym na swoich terytoriach system preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Pod koniec III kwartału 2017 r. taki system został wdrożony także na Węgrzech. Pojazdy są tam kontrolowane automatycznie za pomocą kamer do identyfikacji i czujników pomiarowych wbudowanych w nawierzchnię dróg. Punkty kontrolne rozlokowano w różnych częściach kraju.

Wdrożenie systemu powinno od teraz znacząco ograniczyć proceder przekraczania dopuszczalnych parametrów na Węgrzech. W sytuacji stwierdzenia naruszenia przewoźnik poniesie odpowiedzialność finansową. Kary za przeciążenia wynoszą od 30-500,00 HUF.

  1. Ważą pojazdy w ruchu

19 września 2017 r. wszedł na Węgrzech ulepszony system TSM. Waży on pojazdy w ruchu dzięki specjalnym czujnikom umieszczonym w jezdni; bez potrzeby zatrzymywania się pojazdów. Czujniki te rejestrują nacisk na każdą oś i masę całkowitą ciężarówki podczas przejazdu przez wagę preselekcyjną. Dodatkowo kamery nad jezdnią fotografują pojazd w dzień i w nocy, umożliwiając jego łatwą identyfikację (poprzez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). Czujniki i kamery zamontowano w 38 miejscach na terenie całych Węgier.

Jeśli dopuszczalna masa całkowita ciężarówki zostanie przekroczona, przewoźnik poniesie odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym. Do końca ubiegłego roku właściciele pojazdów dostawali jedynie upomnienia. Od teraz węgierskie urzędy naliczają kary w wysokości 30,00-500,00 forintów (od ok. 40 do 675 PLN). Oczywiście im większe przekroczenie, tym większa kara. Przedsiębiorca otrzyma mandat listownie.

Uwaga!!! System TSM jest także zintegrowany z Elektronicznym Drogowym Systemem Kontroli Transportu EKAER (dotyczy przewozów drogowych towarów powyżej 2,5 tony pojazdami o masie powyżej 3,5 tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE). Dzięki temu system preselekcyjnego ważeni porównuje wagę pojazdu z tą zgłoszoną przez przedsiębiorcę do EKAER.

  1. Zalety wprowadzenia systemu TSM

Dzięki wprowadzeniu systemu wag preselekcyjnych na Węgrzech ma zwiększyć się bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć ryzyko wypadków. Dodatkowo system pozwoli na zapobieganie nadmiernemu zużyciu dróg oraz identyfikację przedsiębiorców, którzy łamią przepisy. Pomoże to zwalczyć nieuczciwą konkurencję w branży przewozowej.

Węgrzy szacują, że po wprowadzeniu ulepszonego systemu TSM skuteczność kontroli pojazdów zwiększy się do ok. 50% (do tej pory wyłapywanie przeciążonych ciężarówek stanowiło jedynie marginalny odsetek).

  1. Podsumowanie

Przeładowane pojazdy stwarzają ogromne zagrożenie na drogach oraz powodują niszczenie nawierzchni. Ograniczenie tego procederu jest priorytetem w większości krajów europejskich. Walczyć z tym niepokojącym zjawiskiem pomaga wprowadzanie wag dynamicznych tj. urządzeń do ważenia pojazdów poruszających się nawet ze znaczną prędkością. Na podstawie precyzyjnych odczytów z czujników wbudowanych w nawierzchnię drogową, służby łatwo i szybko są w stanie wychwycić pojazdy z przeciążeniami, a co za tym idzie mogą ukarać przewoźników dopuszczających się wykroczeń.

System wag preselekcyjnych ruszył niedawno także w kraju nad Balatonem. Przedsiębiorcy wykonujący tam usługi przewozowe powinni mieć to na względzie ładując pojazdy.

Źródło: www.vialtis.com, www.cargonews.pl, www.truckeronroad.com, www.rusak.pl