Kolejowy intermodal coraz bardziej atrakcyjny

4/5 - (1 vote)

Czy rośnie konkurencja dla przewozów drogowych?

  1. Masa towarów i praca przewozowa w przewozach intermodalnych
  2. Liczba jednostek
  3. Udział przewoźników w rynku
  4. Podsumowanie

Czy rośnie konkurencja dla przewozów drogowych?

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Dla tego segmentu szczególnie korzystny był rok 2017, w którym wzrosły wszystkie parametry przewozowe. Masa przewiezionych ładunków zwiększyła się o prawie 2 mln ton, a praca przewozowa o 1 mld tono-km w porównaniu do roku poprzedniego. Sukcesywnie rośnie także liczba przedsiębiorstw świadczących tego typu usługi. Eksperci są przekonani, że w kolejnych latach popyt na usługi intermodalne będzie jeszcze większy, dzięki czemu zmniejszy się dysproporcja między transportem drogowym i kolejowym.

  1. Masa towarów i praca przewozowa w przewozach intermodalnych

Wszystkie najistotniejsze dane dotyczące transportu intermodalnego w całym 2017 r. zostały zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Wskazują one jednoznacznie na duży potencjał tego segmentu rynku i jego dalsze możliwości rozwoju.

I tak masa przewiezionych ładunków w 2017 r. wyniosła 14,7 mln ton, co oznacza wzrost prawie o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Udział przewozów intermodalnych mierzony masą przewiezionych ładunków wyniósł ponad 6% i był wyższy prawie o 0,4 pkt. proc. niż w 2016 r. Praca przewozowa kształtowała się na poziomie 5,4 mld tono-km, co oznacza wzrost o 21% (ok. 1 mld tono-km) porównując z rokiem poprzednim.

  1. Liczba jednostek

Przewoźnicy kolejowi przetransportowali w 2017 r. rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Po raz pierwszy w historii było to ponad 1 mln jednostek. W porównaniu z 2016 r. liczba ta wzrosła o ok. 13,6 %. Pod względem liczby TEU (1 TEU = 1 kontener 20-stopowy) przewieziono koleją 1 667,3 tys. TEU. To wzrost o 16,1% w porównaniu z rokiem 2016.

W przewozach intermodalnych stosuje się głównie kontenery. Ich udział w poprzednim roku wyniósł aż 97,4%. Najwięcej z nich stanowiły jednostki 20- i 40-stopowe (43,8% i 47,7% ogólnej liczby przetransportowanych jednostek). Przewożono też kontenery 25-stopowe (ich udział wyniósł 0,6%), 30-stopowe (2,8%), 35-stopowe (0,7%) i 45-stopowe (1,9%). Pozostałe wykorzystywane jednostki stanowiły naczepy i przyczepy samochodowe (1,4%), wymienne nadwozia samochodowe (0,8%) oraz samochody ciężarowe (0,12%).

  1. Udział przewoźników w rynku

Obecnie kolejowymi przewozami intermodalnymi w Polsce zajmuje się 18 przewoźników, w 2016 r. tego typu usługi świadczyło 13 przedsiębiorców, 10 lat temu liczba ta była trzykrotnie niższa.

Pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej w 2017 r. najwięcej przewozów intermodalnych wykonała spółka PKP Cargo (jej udział w rynku wyniósł odpowiednio 46,4% pod względem masy i 50,2% pod względem wykonanej pracy). Na drugim miejscu znalazła się spółka DB Cargo Polska (jej udział wyniósł 17,7% biorąc pod uwagę przewiezioną masę i 21,1% pod względem wykonanej pracy przewozowej). Znacząca pozycję utrzymuje też Lotos Kolej (odpowiednio 14,2% i 12,4% udziału w rynku). Ale udział w rynku pozostałych podmiotów także rośnie. Przewoźnik Captrain Polska na koniec 2017 r. osiągnął wynik 8,7% udziału w przewiezionej masie i 7,3% w wykonanej pracy przewozowej, Ecco Rail odpowiednio 3,7% i 3,8%, a  LTE Polska 2,4% i 2,2%. Na kolejnych miejscach uplasowały się PKP LHS, Rail Polska, Freightliner, CD Cargo Poland, PCC Intermodal, Kolej Bałtycka, CTL Logistics, Karpiel, Pol-Miedź, Eurotrans, Majkoltrans oraz Polzug Intermodal.

  1. Podsumowanie

Rynek transportu towarów koleją w Polsce jest trudny i wymagający, a mimo to jego potencjał jest ogromny. Ogromne są także dalsze możliwości rozwoju tego sektora. Wskazują na to dane dotyczące zainteresowania przewozami intermodalnymi (a te w 2017 r. były rekordowe). Ubiegły rok był także rokiem kontraktowania, przetargów i podpisywania umów, co będzie miało wpływ na zmniejszanie dysproporcji pomiędzy inwestycjami drogowymi i kolejowymi w najbliższej przyszłości.

Urząd Transportu Kolejowego chce także w kolejnych latach zwiększać rolę kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wynika to z wytycznych Komisji Europejskiej, która wyznaczyła państwom członkowskim cel mówiący o tym, że do 2030 r. należy przenieść 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km na inne środki transportu. Do 2050 r. ma być to ponad 50%. Cel ten wymaga oczywiście realizacji szeregu wyzwań. UTK zaznacza przy tym jednak, że chce współdziałać w tej kwestii, a nie rywalizować z innymi rodzajami transportu.

Źródło: Przewozy intermodalne w 2017 roku. Podsumowanie Prezesa UTK, www.utk.gov.pl