Jeden box do rozliczania wszystkich typów myta w Europie

4/5 - (3 votes)

Prywatne podmioty przejmują kontrolę nad systemem EETS

 1. Brak porozumienia na szczeblu unijnym
 2. Korzyści z zastosowania nowego rozwiązania
 3. Telepass EU i UTA One®
 4. VIALTIS TELEPASS SAT
 5. DKV BOX EUROPE
 6. Podsumowanie

Prywatne podmioty przejmują kontrolę nad systemem EETS

Kolejne prywatne podmioty wdrażają nowe interoperacyjne urządzenia typu On-Board Unit do uiszczania opłat autostradowych. Są one przystosowane do pracy w systemie EETS a więc umożliwiają naliczanie wszystkich typów myta w całej Europie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony; co jest zgodne z wytycznymi unijnymi.

Jedno urządzenie do rozliczania opłat drogowych to niewątpliwie wielkie udogodnienie dla przewoźników i ich kierowców podróżujących po międzynarodowych trasach. Ogólnoeuropejski system EETS docelowo ma objąć wszystkie najważniejsze szlaki komunikacyjne na starym kontynencie. Coraz więcej państw zgadza się na rozliczanie opłat drogowych w tym systemie, umożliwiając przewoźnikom pobór myta przy użyciu tylko jednego urządzenia pokładowego. Wydaje się, że prywatne podmioty „opanują” ten rynek.

 1. Brak porozumienia na szczeblu unijnym

Wdrożenie na terenie krajów UE Europejskiej Usługi Poboru Opłaty Elektronicznej (EETS) jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. Od lat na szczeblu unijnym dąży się do opracowania strategii w zakresie zharmonizowania systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach; jednak bezskutecznie.

Parlament Europejski i Rada Europy już kilka lat temu wezwały Komisję oraz państwa członkowskie do stworzenia ogólnoeuropejskiego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Do tej pory jednak nie ma porozumienia pomiędzy poszczególnymi państwami odnośnie kwestii technologicznych, istnieje też szereg ograniczeń administracyjnych i prawnych.

W związku z tą sytuacją inicjatywę nad wprowadzeniem uniwersalnego urządzenia przejęły podmioty trzecie, które otrzymały od poszczególnych państw dostęp do poboru opłat. Tworzą one certyfikowane urządzenia pokładowe instalowane w pojazdach ciężarowych, dzięki którym można rozliczać opłaty w kilku systemach myta w Europie.

 1. Korzyści z zastosowania nowego rozwiązania

Jedno urządzenie do rozliczania opłat drogowych w całej Europie, jedna umowa i jedno rozliczenie w danej walucie to niewątpliwie spore udogodnienie dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych i bezpośrednich użytkowników dróg.

Taki BOX ułatwia i przyspiesza pracę kierowców. Umożliwia on bowiem swobodne podróżowanie po różnych krajach bez konieczności zmiany urządzenia oraz bez potrzeby zatrzymywania się w punktach poboru opłat (to dodatkowo rozładowuje zatory komunikacyjne). Rozwiązanie eliminuje także konieczność zbierania paragonów przez szoferów oraz upraszcza formalności i fakturowanie w firmach. Warto również wspomnieć, że jedno urządzenie pokładowe zmniejsza koszty użytkowania różnych urządzeń stosowanych do tej pory (obniżenie kosztów dzierżawy różnych urządzeń OBU).

Na rynku dostępne są różne urządzenia, które oferują zintegrowany system opłat e-myta. W artykule zostały wymienione tylko trzy z nich, które mają relatywnie duży zasięg działania w Europie, a ich dostawcy planują rozszerzenie usług o kolejne odcinki unijnych dróg.

 1. Telepass EU i UTA One®

Wśród przewoźników znane jest urządzenie pokładowe Telepass EU, które udostępnia m.in. emitent kart paliwowo-serwisowych UTA (jeden z wiodących dostawców usług dla firm transportowych). Urządzenie Telepass EU działa w systemach poboru opłat w pięciu krajach: we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz podczas przejazdu przez tunel drogowy Liefkenshoektunnel w Belgii. Dodatkowo w przypadku zastosowania urządzenia Telepass EU kierowcy nie muszą już stosować karty VIAcard wymaganej we Włoszech. Dzięki temu urządzeniu można także opłacić strzeżone parkingi we Włoszech i we Francji. Ponadto istnieje możliwość przestawienia urządzenia Toll Collect (Niemcy, Austria) na rozliczanie opłat w trybie z odroczoną płatnością w ramach umowy Telepass EU.

UTA zapowiada jednak, że w pierwszym kwartale 2018 r. będzie udostępniać swoim klientom nowe urządzenie pokładowe UTA One®, które będzie gotowe do działania we wszystkich krajach Europy w ramach systemu EETS. Już na starcie będzie funkcjonować aż w ośmiu państwach: w Austrii, Włoszech, Belgii (system ViaPass i tunel Liefkenshoek), Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz na części autostrady A4 w Polsce. Dołączenie kolejnych europejskich systemów myta, włącznie z niemieckim Toll Collect, ma nastąpić automatycznie w drugiej połowie 2018 r. Dostęp ten będzie uruchamiany automatycznie poprzez zdalną aktualizację. Wymierną korzyścią będzie także możliwość zmiany nr rejestracyjnego bez konieczności wymiany urządzenia.

UTA jako usługodawca przejmuje administrowanie, rozliczenie i aktualizację usług. Rozliczanie opłat będzie odbywało się w rachunkach UTA. Będzie także możliwość korzystania z atrakcyjnej oferty rabatowej.

 1. VIALTIS TELEPASS SAT

Na uwagę zasługuje także urządzenie VIALTIS TELEPASS SAT. Jego dostawcą jest grupa VIALTIS oferująca od lat przewoźnikom międzynarodowym kompleksowe rozwiązania sprzyjające oszczędnością (firma zajmuje się m.in. obsługą VAT i akcyzy, rezerwowaniem promów, optymalizacją zakupu paliwa, prowadzi usługi ubezpieczeniowe, usługi rezerwacji transportu kolejowego oraz pomaga w rozliczaniu opłat drogowych na terenie całej Europy).

W tej chwili jednym urządzeniem można już płacić za autostrady we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Austrii, Polsce (odcinek A4) oraz Belgii (KCS System). Box VIALTIS TELEPASS SAT jest oparty o technologię NFC oraz Bluetooth, dzięki czemu w przyszłości będzie można zdalnie dodawać kolejne kraje, bez potrzeby zmiany urządzenia. Planowana sieć, którą będzie obsługiwać nowe urządzenie jest bowiem znacznie większa. Pod koniec roku zapowiadane jest przyłączenie Niemiec.

Dzięki zastosowaniu tego urządzenia klienci będą mogli liczyć na maksymalne rabaty oferowane przez dostawców rozwiązań autostradowych.

 1. DKV BOX EUROPE

Inicjatywę nad wprowadzeniem jednolitego urządzenia oraz rozliczania opłat drogowych w różnych krajach przejął także prywatny podmiot Toll4Europe GmbH, będący certyfikowanym dostawcą rozwiązań EETS. Projekt tworzą DKV Euro Service – lider na rynku kart paliwowo-serwisowych, firma T-Systems oferująca kompleksowe rozwiązania i usługi informatyczne oraz telekomunikacyjne oraz niemiecki producent samochodów Daimler AG.

Stworzyli oni zaawansowane technologicznie urządzenie pokładowe o nazwie DKV BOX EUROPE. Będzie ono dokonywało automatycznej aktualizacji w kolejnych państwach znajdujących się na trasie przejazdu (zastosowana zostanie hybrydowa technologia komunikacji bezprzewodowej GNSS/DSRC/Bluetooth). Co istotne będzie istniała możliwość wymiany urządzeń pokładowych pomiędzy pojazdami, a także manualne definiowanie liczby osi w urządzeniu pokładowym. Użytkownik sam będzie mógł podłączyć urządzenie bez konieczności instalacji w specjalistycznych warsztatach. Urządzenie pozwoli ponadto na efektywne planowanie i analizowanie tras.

Wszystkie transakcje w systemach poboru opłat drogowych będą wyszczególnione w jednolitym rozliczeniu DKV (system pozwoli na  uzyskanie zbiorczej faktury bez potrzeby rozliczania przejazdów indywidualnie z każdym operatorem płatnej drogi). Poprzez stronę DKV będzie można dokonać wygodnej rejestracji w systemie opłat drogowych.

Wprowadzenie produktu na rynek planowane jest w 2018 r. System docelowo ma obowiązywać na wszystkich płatnych odcinkach dróg oraz w wybranych tunelach i na mostach. Od początku roku urządzenie DKV BOX EUROPE rozlicza opłaty w Belgii, niebawem zostanie wprowadzone także w innych państwach; kolejna będzie Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy.

Na razie nie wiadomo dokładnie kiedy w Polsce oraz w Niemczech będzie można ewidencjonować oraz naliczać opłaty drogowe za pomocą tego urządzenia, gdyż kraje te mają problem z wdrożeniem przez operatorów systemów poboru opłat drogowych rozporządzenia dotyczącego EETS.

 1. Podsumowanie

Jeden uniwersalny BOX w obszarze EETS to przyszłość rozliczania opłat drogowych w Europie. Przewoźnicy od dawna czekali na takie rozwiązanie. Zalet z wprowadzenia systemu na międzynarodowych trasach jest naprawdę wiele. Najprościej mówiąc usprawnia ono poruszanie się po drogach objętych e-mytem oraz umożliwia przewoźnikom ograniczenie wielu formalności w strefie transportu transgranicznego.

Produkty, które są dostępne na rynku są alternatywą dla unijnego systemu EETS. Do tej pory nie ma bowiem porozumienia odnośnie wizji działania systemu między poszczególnymi państwami więc korzystają na tym komercyjne podmioty, które przejęły inicjatywę zorganizowania systemu. Wydaje się, że to właśnie one odniosą sukces na tym polu.

Źródło: www.dkv-euroservice.com, www.vialtis.com, www.uta.pl, www.logistyka.net.pl, www.40ton.net, www.transport-manager.pl