Zmiana wymogów dotyczących wymiarów i wagi pojazdów ciężarowych

5/5 - (1 vote)

Dłuższe kabiny, większa masa pojazdów ciężarowych

 1. Zharmonizowanie przepisów we Wspólnocie
 2. Nowe definicje
 3. Dopuszczalna masa
 4. Dopuszczalna długość
 5. Podsumowanie

Na polskich drogach już niebawem pojawią się dłuższe i cięższe ciężarówki. Od 7 maja będzie można bowiem rejestrować ciągniki drogowe z wydłużonymi kabinami oraz montować dyfuzory zmniejszające zawirowania powietrza. Ciężarówki i autobusy będą mogły być również cięższe, jednak po spełnieniu konkretnych przesłanek. Zmiany wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

Co jeszcze przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i jakie warunki trzeba spełnić aby móc skorzystać ze zliberalizowanych przepisów?

 1. Zharmonizowanie przepisów we Wspólnocie

07 maja 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Projekt w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. odnośnie mas i wymiarów dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty. Dopuszczalne wymiary i masy będą zharmonizowane we wszystkich państwach członkowskich. Projekt rozporządzenia dotyczy pojazdów wyposażonych w wyprofilowane kabiny i w urządzenia aerodynamiczne lub pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Zgodnie z uzasadnieniem zmiana przepisów wynika z konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz dostosowania ustawodawstwa do postępu technologicznego i zmieniających się potrzeb rynkowych.

 1. Nowe definicje

Jedną ze zmian w aktualnym stanie prawnym jest wprowadzenie definicji paliw alternatywnych oraz pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym. Projektodawca określił, iż paliwa alternatywne są to paliwa lub źródła energii, które służą przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie, obejmujące:

 • energię elektryczną,
 • wodór,
 • gaz CNG,
 • gaz LNG,
 • gaz LPG,
 • energię mechaniczną z przechowywania paliwa na pokładzie albo ze źródeł pokładowych, w tym ciepło odpadowe.

Przez pojazd zasilany paliwem alternatywnym rozumie się natomiast pojazd silnikowy napędzany w  całości lub częściowo paliwem alternatywnym, objęty świadectwem homologacji typu WE pojazdu.

Wprowadzenie powyższych definicji do ustawodawstwa spowodowane jest w szczególności rozwojem elektromobilności. W raz z tym rozwojem można spodziewać się, że pojazdy elektryczne będą realną alternatywą dla pojazdów spalinowych.

 1. Dopuszczalna masa

W projekcie rozporządzenia określono rodzaje pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym oraz ich dopuszczalną masę całkowitą z uwzględnieniem możliwości zwiększenia tej masy maksymalnie o 1 tonę z racji zastosowania technologii paliw alternatywnych (alternatywne mechanizmy napędowe zamontowane w pojazdach powodują dodatkowe obciążenie wynoszące max 1 tonę). Dodatkowe obciążenie nie może spowodować jednak powiększenia dopuszczalnej ładowności.

 1. Dopuszczalna długość

Dodatkowo wprowadza się także zmiany w zakresie dopuszczalnej długości pojazdów w związku z wyposażeniem pojazdów w urządzenia aerodynamiczne w tylnej części pojazdu (tzw. dyfuzory) oraz z uwzględnieniem nowego wyprofilowania kabin w pojazdach. Dotyczy to pojazdów kategorii M2, M3 i ich przyczep kategorii O oraz pojazdów kategorii N2 i N3 (ciągników samochodowych) i ich przyczep kategorii O3 i O4.

W rozporządzeniu nie podano jednak dokładnych wymiarów, o które można wydłużyć ciężarówkę. Wiadomo tylko, że przekroczenie maksymalnych długości nie powinno zwiększać przestrzeni ładunkowej tego pojazdu, a pojazd wyposażony w urządzenia aerodynamiczne oraz w wyprofilowane kabiny powinien spełniać wymagania w zakresie zwrotności pojazdów i zespołów pojazdów. Dodatkowo dyfuzory nie mogą zwiększać maksymalnej dozwolonej długości o więcej niż 20 cm, gdy są wsunięte lub złożone. Urządzenia te powinny być ponadto eksploatowane z uwzględnieniem specyfiki obszarów, na których będą stosowane w taki sposób, aby ze względów bezpieczeństwa mogły być w każdym czasie złożone, wsunięte lub zdjęte przez kierowcę.

Zastosowanie urządzeń aerodynamicznych oraz wyposażenie pojazdów w nowe, wyprofilowane kabiny pozwoli na znaczącą poprawę efektywności energetycznej oraz zapewni lepsze właściwości aerodynamiczne (pojazdy staną się oszczędniejsze). Dodatkowo wyprofilowanie kabin przyczyni się do zwieszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zmniejszenie martwych pól w polu widzenia kierowcy oraz wydłużenie strefy zgniotu.

 1. Podsumowanie

Wejście w życie nowego rozporządzenia umożliwi przekroczenia maksymalnych długości przez pojazdy z zamontowanymi urządzeniami aerodynamicznymi w tylnej części albo wyposażonymi w wyprofilowane kabiny oraz zwiększenie dopuszczalnej masy o 1 tonę przez niektóre pojazdy, pod warunkiem że będą zasilane paliwem alternatywnym lub będą posiadały napęd elektryczny.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu zagwarantowanie jak najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, poprawę efektywności energetycznej pojazdów i zapewnienie ich lepszych właściwości aerodynamicznych. Wszystko to przełoży się również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

Informacja za: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (projekt z dnia 13.03.2017 r.), www.wyborcza.pl, www.pisil.pl, www.hussarangels.com, www.transport-expert.pl, www.prawodrogowe.pl