Utrudnienia dla kierowców na granicy z Niemcami

4.3/5 - (3 votes)

Straż graniczna wprowadza tymczasowe kontrole

  1. Korki na granicach
  2. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa
  3. Podsumowanie

Niemcy przywrócili kontrole na swoich granicach państwowych. Sprawdzane są wszystkie auta wjeżdżające do tego państwa. Ma to związek ze szczytem G20, który odbędzie się w Hamburgu 07-08.07.2017 r. Już teraz na przejściach przed granicą polsko-niemiecką tworzą się gigantyczne korki. Utrudnienia potrwają aż do 11.07.

  1. Korki na granicach

Kilkunastokilometrowe korki na przejściach granicznych w Świecku i Zgorzelcu to efekt wprowadzenia przez niemiecką straż graniczną tymczasowych kontroli na lądowych, powietrznych i morskich wewnętrznych granicach strefy Schengen. Kontrole zaczęły obowiązywać od 12.06 i będą trwały aż do 11.07. Jest to czwarty, najwyższy poziom kontroli. Ciężarówki i samochody osobowe sprawdzane są na wyznaczony do kontroli parkingach przez tzw. „lotne patrole”. Straż graniczna ma dostęp do baz danych umożliwiających weryfikację dokumentów oraz urządzenia do badania ich autentyczności. Zoll dysponuje również sygnalizatorami do wykrywania materiałów jądrowych oraz laboratoriami do wykrywania narkotyków. Obywatele państw członkowskich przekraczający granicę muszą mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich muszą dodatkowo posiadać ważny dokument podróży i wizę (jeśli jest wymagana).

Sytuację na drogach monitorują służby graniczne i policja. Niemiecki resort spraw wewnętrznych zapowiadał, że zakres przeprowadzanych kontroli będzie elastyczny i dostosowany do sytuacji, jednak w praktyce okazało się coś innego. Auta oczekują kilka godzin na przejazd. Jest to sytuacja niekorzystna zwłaszcza dla przewoźników. Strona polska już zwróciła się do naszych zachodnich sąsiadów o pilne usprawnienie procesu kontroli na granicy polsko-niemieckiej.

  1. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa

Kontrole na niemieckich granicach związane są bezpośrednio ze szczytem G20, w którym wezmą udział przywódcy największych państw, w tym prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin. Podczas szczytu przedstawiciele najbardziej uprzemysłowionych krajów świata omawiać będą najważniejsze kwestie związane ze współpracą gospodarczą i finansową. Program dyskusji przewiduje także rozmowy o znaczeniu globalnym, w tym przepływ migracyjno-uchodźczy oraz walkę z terroryzmem.

Ze względu na to spotkanie należało przedsięwziąć szczególne środki bezpieczeństwa, tym bardziej że w dzień spotkania planowana jest demonstracja, w której udział zapowiedziało już ponad 100 tys. osób. Protestować będą organizacje lewicowe, alterglobalistyczne i anarchistyczne. Kontrole były wcześniej uzgadniane z Komisją Europejską oraz państwami sąsiadującymi z Niemcami.

Czasowe kontrole na granicach w ramach strefy Schengen stosowane są w sytuacjach wyjątkowych; w razie poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (wynika to bezpośrednio z Decyzji Rady UE). Zazwyczaj kontrole mają związek z wydarzeniami politycznymi lub sportowymi i napływem dużej liczby ludzi do danego państwa np. Szczyt NATO, Szczyt Klimatyczny ONZ, Mistrzostw Europy w piłce nożnej, Światowe Dni Młodzieży, wspomniany Szczyt G20, a także utrzymujący się napływ emigrantów. Czasowe wprowadzenie kontroli granicznych ma na celu zapobieganie wjazdowi do danego kraju osób niepowołanych.

  1. Podsumowanie

W Republice Federalnej Niemiec obowiązują obecnie zaostrzone środki bezpieczeństwa, w tym kontrole graniczne. Powinni pamiętać o tym wszyscy podróżni przekraczający polsko-niemiecką granicę. Jest to również ważne przy planowaniu trasy przez przewoźników, gdyż pogorszenie płynności ruchu na granicy wpływa na czas transportu towarów.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.mswia.gov.pl, www.strazgraniczna.pl, www.rynekinfrastruktury.pl, www.tvp.info,