Rozszerzenie systemu viaTOLL w 2017 r.

3.5/5 - (2 votes)

Przyłączenie nowych dróg do płatnej sieci wpłynie na transport ciężki

 1. Kogo obowiązuje e-myto?
 2. Lista nowych płatnych odcinków
 3. Koniec z natężeniem ruchu na drogach niższej kategorii
 4. Ułatwienie w systemie viaTOLL
 5. Podsumowanie

viaTOLL

Już 9 lipca 2017 roku do systemu viaTOLL mają zostać przyłączone kolejne  odcinki dróg krajowych. Łącznie płatna sieć drogowa w Polsce wyniesie ok. 3661 km. Kierowców zaniepokoi w szczególności fakt włączenia do systemu drogi krajowej nr 92, biegnącej równolegle do autostrady A2 między Poznaniem a Warszawą. Od tej pory nie będzie już bezpłatnej alternatywy dla tej autostrady.

Gdzie jeszcze rząd zamierza wprowadzić elektroniczne opłaty?

 

 1. Kogo obowiązuje e-myto?

System ViaTOLL został uruchomiony w Polsce 1 lipca 2011 roku. Obowiązuje on wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Pozostali mogą dobrowolnie przystąpić do systemu. Liczba zarejestrowanych użytkowników i pojazdów zwiększa się  z każdym rokiem. Zyski z Viatoll przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

W początkowej fazie do systemu przyłączono 1565 km dróg. Regularnie system jest rozszerzany o nowe odcinki (należą do nich autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz wybrane drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA). Obecnie (przed planowanym rozszerzeniem) sieć płatnych dróg wynosi 3302 km.

 

 1. Lista nowych płatnych odcinków

9 lipca 2017 roku  decyzją Rady Ministrów lista płatnych odcinków powiększy się po raz kolejny o ok. 359 km (będzie to dziesiąte rozszerzenie e-myta od czasu jego wdrożenia). I tak opłatami elektronicznymi objęta zostanie:

 • droga ekspresowa S8 na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B – węzeł Mężenin (ok. 16 km);
 • droga ekspresowa S19 na odcinku węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin (ok. 9 km);
 • droga krajowa nr 24 na odcinku węzeł Skwierzyna Południe – Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) (ok. 53 km);
 • droga krajowa nr 50 (łącznie ok. 136 km) na odcinkach: Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W) (ok. 15 km), Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683) (ok. 42 km), skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km), skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok (ok. 32 km);
 • droga krajowa nr 92 (łącznie ok. 145 km) na odcinkach: Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) – Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F) (ok. 21 km), skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F  – Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F) (ok. 23 km), skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km), Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14) – Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) (ok. 23 km), Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) – granica m. Warszawa (ok. 44 km).

 

 1. Koniec z natężeniem ruchu na drogach niższej kategorii

Większość nowych tras należy do dróg niższej kategorii. Co ciekawe e-myto zostanie wprowadzone na całej trasie dróg alternatywnych do płatnej autostrady A2 (łącznie 145 km). Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa objęcie opłatą elektroniczną wskazanych odcinków tłumaczy ogromnym natężeniem ruchu pojazdów ciężkich na wskazanych drogach. Zdaniem rządu należy chronić właśnie te drogi przed nadmiernym ruchem ciężkim i skierować pojazdy na autostrady i drogi ekspresowe.

 

 1. Ułatwienie w systemie viaTOLL

Jest też i dobra informacja dla użytkowników systemu viaTOLL. Operator od 1 czerwca br. obniżył kwotę zabezpieczenia dla kont post pay (kont z odroczoną płatnością).

W systemie post pay rozliczenie dokonywane jest w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, a płatność uiszcza się raz w miesiącu. Aby móc rozliczać się w ten sposób użytkownik przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić właśnie odpowiednie zabezpieczenie z banku, od ubezpieczyciela, w postaci pieniężnej (wpłacenie zadeklarowanej kwoty na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego) lub w formie stosownego poręczenia ze strony podmiotu trzeciego (np. dostawcy kart flotowych). Kwota gwarancji jest ustalana na podstawie liczby zarejestrowanych pojazdów (lub pojazdów prognozowanych), przewidywanego korzystania z sieci dróg płatnych (zakładana liczba przejeżdżanych kilometrów w okresie rozliczeniowym) oraz stawki za przejazdy wynikającej z rodzaju pojazdu i klasy emisji spalin. Na stronie internetowej www.viatoll.pl znajduje się kalkulator kwoty, na którą powinno zostać wystawione zabezpieczenie.

Nowa, mniejsza wysokość kwoty zabezpieczenia oznacza dla przewoźników mniejsze koszty uzyskania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.

 

 1. Podsumowanie

Przewoźnicy i kierowcy muszą przyzwyczaić się do tego, że w Polsce z roku na rok będzie coraz więcej płatnych dróg. W ciągu kilku lat za wszystkie autostrady trzeba będzie najprawdopodobniej zapłacić; przynajmniej taki scenariusz pisze Ministerstwo Infrastruktury. Zwiększenie wpływów z tytułu e-myta spowoduje spadek wydatków z budżetu państwa na utrzymanie i rozbudowę dróg więc plan ten jest już raczej przesądzony.

Informacja za: www.viatoll.pl, www.wyborcza.pl, www.gazetaprawna.pl