Raport rejestracji pojazdów użytkowych pow. 3,5t

Rate this post

Pojazdów użytkowe o  pow. 3,5t w Polsce- raport

Koniunktura na wysokim poziomie

  1. Pierwsze rejestracje nowych samochodów
  2. Ranking marek
  3. Grupa pojazdów używanych
  4. Podsumowanie

 

Rok 2016 był rekordowy jeśli chodzi o rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t. Tak dobrych wyników nie odnotowano od 10 lat. W całym ubiegłym roku  zarejestrowano aż 26 628 szt. nowych samochodów ciężarowych, znakomicie wypadły też autobusy. W rejestrach przybyło także 32 tys. używanych pojazdów użytkowych sprowadzonych z zagranicy.

Więcej na temat koniunktury w branży motoryzacyjnej znajdziemy w raporcie PZPM opracowanym  na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

  1. Pierwsze rejestracje nowych samochodów

Tylko w grudniu ub.r. zarejestrowano o 10,9%  więcej nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej oraz o 7,8% więcej niż w listopadzie. Aż sześć razy w jednym roku  przekroczono poziom 2500 nowych rejestracji w jednym miesiącu (w poprzednim roku sytuacja taka miała miejsce tylko raz).

Jeśli chodzi o wszystkie samochody ciężarowe pow. 3,5 t. tylko w grudniu zarejestrowano ich 2 395 szt. (wzrost 7,2% r/r). Wśród nich znalazło się 381 samochodów ciężarowych o DMC>3,5 t., 177 samochodów specjalnych o DMC>3,5 t. oraz 1 837 ciągników samochodowych (poziom ich rejestracji wypadł zdecydowanie powyżej miesięcznej średniej). To właśnie ciągniki siodłowe stanowiły prawie 77% tej części rynku.

Z kolei autobusy w ostatnim miesiącu roku podciągnęły całą grupę w górę – zarejestrowano ich aż 318 (50% więcej niż w grudniu 2015r. i 2,4 razy więcej niż w listopadzie). W całym 2016 roku zarejestrowano 1987 autobusów (o 14,3% więcej niż rok wcześniej).

W całym 2016 użytkownicy odebrali 28 615 nowych pojazdów użytkowych (wzrost w skali roku wyniósł 18,4%). W grupie tej znalazło się  26 628 samochodów ciężarowych (wśród nich były 21 042 ciągniki, stanowiące zasadniczą część średnich i ciężkich pojazdów).Jeśli chodzi o zainteresowanie nabywców pojazdami o tonażu poniżej 16 t. to przełożyło się ono na rejestracje 2 175 szt. Od początku roku przybyło też 59 812 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t. (o 12,3% niż rok wcześniej). Stanowiły je głównie izotermy (1601 szt.), zabudowy uniwersalne (1326 szt.), zabudowy do przewozu pojazdów i chłodnie. Zarejestrowano też 2 884 samochody osobowo ciężarowe, 14 444 kombivany, 2380 pick-upów oraz 263 samochody kempingowe.

Porównywalne wyniki odnotowano tylko w 2007 r. (24 144 pojazdów) oraz w 2015 r. (24 178 pojazdów), choć liczby wskazują, że tym razem dotychczasowe lata zostały daleko w tyle. Najsilniejszą grupę odbiorców stanowiły firmy leasingowe oraz CFM – przypadło na nich 75,5% nowo zarejestrowanych pojazdów (20,1 tys. nowych rejestracji).

  1. Ranking marek

W grudniu grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t. najwięcej pojazdów wydało VOLVO (o 53,5% więcej niż rok wcześniej i dwa razy tyle co w listopadzie). Na drugiej pozycji znalazł się MAN (o 28,5% mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i mniej o 1/5 niż miesiąc wcześniej). Trzecie miejsce należy do DAF (+10,8%), czwarte ex aequo do SCANII i MERCEDES-BENZ.

W całym roku 2016 na pierwszej pozycji uplasował się DAF (wzmocnił on swój udział w rynku do 18,1%). Na drugim miejscu znalazł się MAN (udział w rynku 17,6%), na trzecim VOLVO, potem SCANIA i MERCEDES-BENZ.

W grupie najcięższych pojazdów o DMC >= 16 t. w grudniu pierwsze miejsce zajął DAF (4727 szt.), drugą pozycję zdobyło VOLVO (4519 szt.), trzecią SCANIA (4439 pojazdów), następnie MAN (4209 pojazdów) i MERCEDES-BENZ (3611 szt.)

Liderem segmentu pojazdów o tonażu poniżej 16 t. okazało się IVECO (46,5% udziału w rynku), na drugim miejscu znalazł się MAN (21,9% udziału) a następny był MERCEDES-BENZ (już tylko 17,7%).

Jeśli chodzi o nowe samochody dostawcze do 3,5 t. w całym 2016 r. najpopularniejsze były: Skoda, Dacia, Volkswagen, Dukato, Master i Daily.

  1. Grupa pojazdów używanych

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t. sprowadzanych do Polski z zagranicy w grudniu przybyło 2 664 szt. (odnotowano tu wzrost o 4,7% r/r i 2% m/m). Wśród nich znalazło się  2 326 samochodów ciężarowych oraz 338 autobusów. W całym roku zarejestrowano razem 32 tys. używanych pojazdów użytkowych (to o 1,4% więcej niż rok wcześniej). W grupie tej odnotowano 28,5 tys. ciężarówek i 3,5 tys. autobusów i tym samym ich liczebność przewyższyła o 12% nowe pojazdy zarejestrowane w tym samym czasie.

  1. Podsumowanie

Wyniki dotyczące rejestracji nowych i używanych pojazdów za grudzień 2016 oraz cały miniony rok wskazują wyraźnie na stabilizację koniunktury w tym segmencie. Jeśli chodzi o nowe pojazdy cały ub.r. zamknął się na rekordowym poziomie. Także rynek używanych pojazdów o DMC pow. 3,5 t. sprowadzanych do Polski z zagranicy zanotował sporą nadwyżkę.

Informacja za: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego