Polscy przewoźnicy mogą już planować operacje transportowe na Wschód

Rate this post

Polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie przewozów drogowych zakończone wielkim sukcesem

  1. Łączy nas umowa o przewozach
  2. Trudne rozmowy Komisji Mieszanej
  3. Kontyngent zezwoleń na 2018 r.
  4. Rosja deklaruje zmianę w sposobie sprawdzania zezwoleń
  5. Podsumowanie

Polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie przewozów drogowych zakończone wielkim sukcesem

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa bez wątpienia może mówić o wielkim sukcesie w rozmowach z Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej. Podczas negocjacji Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustalono kontyngent na przyszły rok oraz znacznie zwiększono ilość zezwoleń na kraje trzecie. Tym samym po raz pierwszy od 15 lat rodzimi przewoźnicy mogą z wyprzedzeniem planować operacje transportowe do Rosji, a także częściej jeździć na Wschód.

  1. Łączy nas umowa o przewozach

Wykonywanie przewozów drogowych między Polską a Rosją odbywa się na podstawie stosownych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy umawiających się stron. Zezwolenia te wymienia się między przewoźników obu krajów. Na każdy przewóz ładunków wymagane jest oddzielne zezwolenie, które uprawnia do wykonania jednej jazdy tam i z powrotem, o ile nie zostanie to inaczej określone w samym  zezwoleniu. O wielkości kontyngentu co roku decydują przedstawiciele Komisji Mieszanej. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych została podpisana w Warszawie 30 sierpnia 1996 r.

  1. Trudne rozmowy Komisji Mieszanej

Ostatnie negocjacje z Rosją, które odbyły się w dniach 24-25.10.2017 r. w Warszawie jak zwykle nie były łatwe. Jednak każda ze stron zdawała sobie sprawę, że brak porozumienia może zagrozić branży transportowej i całej gospodarce obu państw. Finalnie wypracowano zatem kompromis, dzięki któremu już teraz polscy przewoźnicy wiedzą, jaka liczba zezwoleń będzie im przysługiwać na przyszły rok. To sprawia, że łatwiej będzie można teraz planować operacje transportowe i to z dużym wyprzedzeniem.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, oraz Ministerstwa Transportu FR. Wypracowanie kompromisu w dużej mierze było jednak zasługą organizacji zrzeszających przewoźników, które wzięły udział w rozmowach; w tym Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD) oraz polskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

  1. Kontyngent zezwoleń na 2018 r.

Jeśli chodzi o kontyngent na 2018 rok, dla obu stron wynosić będzie on po 230 tys. sztuk. Polska otrzyma 160 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 70 tys. zezwoleń „kraje-3”. Zezwolenia na kraje trzecie, to takie na których najbardziej nam zależy. Umożliwiają one bowiem polskim przewoźnikom wykonanie przewozów drogowych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej i dalej na wschód (głównie do Azji Centralnej). Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że jeszcze nigdy nie dysponowaliśmy tak dużą liczbą tego typu zezwoleń. To najwyższy kontyngent na przewozy do/z krajów trzecich w ramach relacji polsko-rosyjskich od lat 90-tych.

Rosja otrzyma zaś 220 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych oraz 10 tys. zezwoleń na kraje trzecie.

Uzgodniono też dodatkową pulę zezwoleń na 2017 r. Polacy otrzymają jeszcze teraz 11 tys. zezwoleń do/z krajów trzecich, a Rosjanie 35 tys. zezwoleń ogólnych. Zezwolenia te będą ważne do końca lutego 2018 r.

  1. Rosja deklaruje zmianę w sposobie sprawdzania zezwoleń

Dodatkowo strona rosyjska zapewniła, że nie będzie już wielokrotnego sprawdzania zezwoleń przejazdowych na terenie Federacji (deklaracje te padły po raz pierwszy podczas poprzedniego spotkania komisji dwustronnej w Moskwie). Chodzi o dotychczasowe praktyki rosyjskich służb kontrolnych, które często kwestionowały sprawdzone wcześniej na granicy zezwolenia w zakresie określenia rodzaju przewozu i rodzaju wymaganego zezwolenia. Oczywiście kończyło się to zazwyczaj nałożeniem mandatu, a nawet zatrzymaniem pojazdu.

Miejmy nadzieję, że Rosja słowa dotrzyma i tamtejsi funkcjonariusze nie będą mogli już podważyć potwierdzenia zezwolenia.

  1. Podsumowanie

Polska odniosła wielki sukces w  niełatwych rozmowach z Rosją. Nie tylko ustalono jaki kontyngent zezwoleń będzie nam przysługiwał w przyszłym roku, ale także zwiększono znacznie ilość pożądanych przez przewoźników zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Jeszcze nigdy Polska nie otrzymała od strony rosyjskiej tak dużej ilości tego typu zezwoleń. Zdecydowano również o przeprowadzeniu dodatkowej wymiany zezwoleń jeszcze na rok bieżący. Oznaczono także warunki wykonywania operacji transportowych na terytorium obydwu państw; w tym sposób kontroli wymaganego zezwolenia na terytorium Rosji. Federacja zapewniła, że zaniecha podważania decyzji poprzedniej kontroli zezwoleń. Polscy przewoźnicy mogą być bardzo zadowoleni z rezultatów tych negocjacji.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.mib.gov.pl, Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej