Nowy system rezerwacji okienek czasowych w hamburskim porcie

Rate this post

Co muszą wiedzieć kierowcy samochodów ciężarowych o obsłudze dostaw i odbioru kontenerów w Niemczech?

  1. Ruch kontenerów morskich w Hamburgu
  2. Sposób na szczyty transportowe
  3. Jak działa system?
  4. Przedziały czasowe
  5. Podsumowanie

Co muszą wiedzieć kierowcy samochodów ciężarowych o obsłudze dostaw i odbioru kontenerów w Niemczech?

W porcie morskim w Hamburgu działa już system rezerwacji okienek czasowych. Od teraz wszyscy dostawcy usług będą zobowiązani do korzystania z wcześniej przydzielonych slotów. Zgłoszenia należy dokonać poprzez system elektroniczny najwcześniej trzy dni przed planowanym terminem dostawy/odbioru kontenerów w Porcie. Rozwiązanie to ma umożliwić lepszą koordynację i optymalizację obsługi ciężarówek.

  1. Ruch kontenerów morskich w Hamburgu

Port w Hamburgu to największy port w Niemczech i jednocześnie trzeci co do wielkości port w Europie. Obsługiwane są tu głownie przesyłki całokontenerowe i drobnicowe. Co roku w Hamburgu przeładowuje się ok. 140 mln ton ładunków morskich. Tylko w pierwszych miesiącach 2017 r. obsłużono 6,8 miliona TEU. Europa Wschodnia wykorzystuje Port głównie do handlu z Chinami (jeden na trzy kontenery obsługiwane w Porcie jest związany z Chinami lub pochodzi z Chin).

Wśród obsługiwanych kontenerów spora część nadawana jest do i z Polski (Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Hamburga pod względem ruchu kontenerów morskich). Port w Hamburgu to także ważny punkt tranzytowy dla polskiego handlu zagranicznego drogą morską.

  1. Sposób na szczyty transportowe

W ostatnich latach w hamburskim porcie zaczęto obsługiwać coraz większe kontenerowce (statki o pojemności ponad 20 000 TEU) . Ze względu na stale rosnące połączenia mega statków dochodziło do szczytów transportu kontenerów. Oznaczało to więcej ciężarówek w ciągu dnia od przybycia statku i miało bezpośredni wpływ na tworzenie się wąskich gardeł wokół portu.

Aby temu przeciwdziałać od 29.11.2017 r. wdrożono nowy system do obsługi załadunku i rozładunku ciężarówek. Terminale w Hamburgu same określają ile kontenerów są w stanie obsłużyć w określonym przedziale czasowym (ile jest dostępnych miejsc na godzinę).

  1. Jak działa system?

Przewoźnicy/kierowcy/firmy spedycyjne muszą zarezerwować konkretne okno czasowe na dostawę i odbiór kontenerów (tzw. slot). Dokonać tego można za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) lub na stronie internetowej slot.truckgate.de, podając planowany czas dostawy (datę i godzinę). Można także skorzystać z aplikacji internetowej (TruckGateApp). Mona również wcześniej sprawdzić bieżące wykorzystanie zdolności w terminalu na stronie. Stan wykorzystania zdolności terminalu można również zaimportować do własnego systemu planowania w firmie.

Jeśli w wybranym terminie istnieją wystarczające możliwości obsługi, do harmonogramu zostanie wpisany przyjazd danej ciężarówki. Jeśli w danym czasie nie będzie wystarczających możliwości system automatycznie zaoferuje następny dostępny przedział czasowy. Po dokonaniu rezerwacji i stawieniu się ciężarówki na terminal kierowca musi podać na bramce przy wejściu do terminala numer otrzymany w zgłoszeniu (Nr PAN).

  1. Przedziały czasowe

Każdy przedział czasowy trwa jedną godzinę. W tym czasie zaplanowane pojazdy mają najwyższy priorytet dostawy. Oznacza to, że jeśli samochód przyjdzie pół godziny przed lub pół godziny po zarezerwowanym czasie wizyta zostanie rozpatrzona natychmiastowo. Spóźnienie na wyznaczony slot może oznaczać odprawę z niższym priorytetem 2 (pod warunkiem, że w terminalu jest wystarczająca pojemność). Znaczne spóźnienie (powyżej 90 min) powodować będzie przepadek okna czasowego i konieczność ponownej rezerwacji.

W szczególnych przypadkach niezależnie od punktualności przybycia ciężarówki na terminal nadawany jest priorytet 1. Dzieje się tak dla dostawy kontenerów z  towarami niebezpiecznymi  1.1, 1.2 i 7, dostawy opóźnionych zgłoszeń, o których firma spedycyjna powiadomiła terminal oraz dostawy i odbioru kontenerów w przypadku zmiany położenia statku. Niewłaściwe wykorzystanie tych klas może spowodować zablokowanie danego kierowcy lub firmy transportowej.

Okna czasowe można rezerwować z wyprzedzeniem do trzech dni. Można je także anulować, zmieniać oraz wstępnie rezerwować, tak aby zapewnić kierowcom dużą elastyczność. Należy jednak pamiętać, że póki co nie jest możliwe dokonanie rezerwacji w terminalu. Kierowcy ciężarówek nie mogą także oczekiwać na parkingu terminalu. Terminalowe parkingi mogą być używane tylko przez kierowców, którzy wcześniej ogłosili swoje kontenery i mają zarezerwowane miejsce. Obowiązek bookowania okien czasowych obowiązuje w godzinach funkcjonowania poszczególnych terminali. W przypadku niemożności dotrzymania ustalonego terminu, wizyta musi zostać zmieniona przed przyjazdem.

  1. Podsumowanie

Hamburgu to pierwszy port w Niemczech, w którym wdrożono system rezerwacji okienek czasowych. Podobny system używany jest w tej chwili w kilku terminalach w Europie, USA Australii i Azji. System działa na wszystkich czterech terminalach tj. HHLA Burchardkai, Altenwerder, Tollerort i Eurogate Hamburg.

Od teraz planiści transportu ładunków poprzez port w Hamburgu zobowiązani są uzgodnić przedział czasowy na dostarczenie lub odbiór kontenerów. Wizyty ciężarówek i przepustowość terminali są synchronizowane poprzez proces rezerwacji. Nowy system rezerwacji usprawni przeładunek kontenerów podczas największego natężenia ruchu oraz umożliwi równomierną obsługę pojazdów ciężarowych. Jednocześnie zwiększy się pojemność terminali dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów i dostępnej infrastruktury.

Źródło: www.etransport.pl, www.statkiem.pl, www.gospodarkamorska.pl, www.truckgate.de