Zmiany kontroli służb rosyjskich?

Rate this post

Czy to koniec z nieprawidłowymi działaniami rosyjskich służb kontrolnych?

Podczas ostatnich rozmów polsko-rosyjskich uzgodniono jednolitą instrukcję w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych przez naszych przedsiębiorców. Rosyjskie służby kontrolne mają od tej pory bezwzględnie przestrzegać zasad klasyfikacji przewozów i właściwie interpretować przepisy. To duży krok naprzód, ponieważ do tej pory Rosjanie często wymagali dwóch różnych zezwoleń podczas wykonywania jednego przewozu i nie zawsze uwzględniali dokumenty przedstawiane przez polskich kierowców. Oczywiście za wszelkie (ich zdaniem) nieprawidłowości nakładali wysokie kary.

Jest nadzieja, że teraz to się zmieni, ale pamiętajmy, że w przypadku Rosjan nigdy nie ma 100% gwarancji. Czas pokaże czy rosyjscy celnicy przestaną stwarzać problemy naszym przewoźnikom.

rosja kontrole

Gwarancja przestrzegania przepisów

Polscy przewoźnicy otrzymali właśnie gwarancję przestrzegania przepisów przez federalne służby kontrolne w związku z transportem towarów do Rosji. Wszystko za sprawą negocjacji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbyły się 28-30.09.2016 r.  w Sankt Petersburgu. Podczas posiedzenia strona polska uzyskała podpis pod tekstem instrukcji kontrolnej przyjętej 19.02.2016 r. w Moskwie oraz 31.03-1.04.2016 r. w Gdańsku (do tej pory Federacja nie wprowadziła tych uzgodnień w życie). Oznacza to potwierdzenie, że rosyjskie przepisy w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń będą właściwie interpretowane. Ustalono, że przy organizacji przewozów między RP i Federacją Rosyjską należy wnioskować, że rodzaj wykonywanego przewozu określa miejsce załadunku i rozładunku. Określono też szczegółowo rodzaje przewozów tj. przewóz dwustronny, przewóz tranzytowy oraz przewóz ładunków a także wymagane zezwolenia i dokumenty potwierdzające taki przewóz. Dodatkowo wszelkie przypadki budzące wątpliwości będą rozpatrywane odtąd w ciągu trzech dni.

Niekorzystna polityka Moskwy

Do tej pory dochodziło do licznych nieprawidłowych działań po stronie rosyjskiej. Polscy przewoźnicy jeżdżący do Rosji mieli bowiem kłopot z wydanymi zezwoleniami, które niejednokrotnie okazywały się bezwartościowe. Funkcjonariusze służb kontrolnych różnorodnie interpretowali rodzaj wykonywanego przewozu i żądali zezwolenia na kraje trzecie lub zezwolenia ogólnego wymaganego do przewozów między Polską a Rosją; nierzadko także dwóch różnych zezwoleń (wszystko zależnie od własnego uznania). Rosyjskie służby celne nie zawsze też uznawały dokumenty przewozowe przedstawiane przez kierowców. Firmy transportowe za te nieprawidłowości otrzymywały mandaty w wysokości 9000 PLN, a ciężarówki były dodatkowo odsyłane na parkingi w ramach płatnego aresztu (w cenie 30 PLN za godzinę). Nie były to bynajmniej odosobnione przypadki. Taka niekorzystna polityka Moskwy doprowadziła do tego, że polscy przewoźnicy rzadziej już wożą towary do Rosji i tym samym stracili część tamtejszego rynku.

Teraz wszystko ma się zmienić jeśli chodzi o rosyjskie kontrole. Uzgodniona instrukcja ma zapewnić obu stronom prawidłową pracę. Życie pokazało jednak, że Federacja Rosyjska nie przestrzega wypracowanych wcześniej ustaleń, dlatego z takimi wnioskami trzeba będzie jeszcze poczekać.

Podsumowując

Podpisana przez Rosjan instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych z Polski i Rosji ws. zasad wykonywania przewozów drogowych jest bardzo ważna dla rodzimych przewoźników. Stanowi ona niejako gwarancję, że rosyjskie przepisy będą od teraz właściwie interpretowane. Strony dzięki niej wiedzą jakie dokumenty muszą przygotować przewoźnicy aby wjechać do Rosji i czego może żądać tamtejsza inspekcja drogowa.

Niestety w trakcie ostatnich rozmów nie ustalono wysokości kontyngentu zezwoleń na 2017 r. Polskie Ministerstwo ma nadzieję, że zostanie to zatwierdzone w pierwszej połowie listopada br. podczas spotkania w Krakowie. Wszystko jednak zależy od tego, czy Rosjanie zaczną respektować zasady ustalone w instrukcji. Polska w tym roku prawdopodobnie nie otrzyma też dodatkowych zezwoleń.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.biznes.onet.pl, www.experto24.pl, www.polskieradio.pl, www.mib.gov.pl