Jak zapobiegać przewozowi nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii?

Rate this post

Po zaskakującym wyniku referendum brytyjskiego odnośnie tzw. Brexitu na granicach z Wielką Brytanią zapanował delikatnie mówiąc nieład. Wyjście z Unii Europejskiej ma być remedium na nadciągającą falę emigrantów, niestety niezależnie od intencji Brytyjczyków faktem jest, że sytuacja w Calais zaostrza się, a cierpią na tym kierowcy, którzy nie dość, że są napadani to nawet, jeśli robią to nieświadomie, są karani za przewożenie nielegalnych imigrantów, którzy ukrywają się w ciężarówkach w coraz przemyślniejszy sposób. Jak uchronić, się przed takimi sytuacjami?

 

imigranci-ciezarowka

Art. 34 ust. 3 Ustawy z 1999 r. o imigracji i udzielaniu azylu.

Z zapisów tego przepisu wynika, że kierowca lub przewoźnik może bronić się w związku z nielegalnym przewozem osób w przypadku gdy:

  • nie wiedział lub nie miał podstaw by powziąć taką informację, że przewozi ukrywającą się osobę
  • pojazd został objęty „skutecznym systemem”, który miał go zabezpieczyć przed nieuprawnionym przewozem osób
  • osoby, które odpowiadały za stosowanie wspomnianego systemu wypełniły swoje obowiązki

Zgodnie z art.34 ust.4 za skuteczny system będzie uważany taki rodzaj postępowania jaki określa tzw. Kodeks Praktyki.

Kodeks Praktyki.

Jest to system zachowań, który ma zminimalizować a nawet wyeliminować możliwość przewiezienia nielegalnych imigrantów na teren Wielkiej Brytanii. Kodeks (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365337/Civil_Penalty_code_of_practice_-_Polish.pdf) zaleca zatem następujący sposób postępowania.

  1. Środki jakie należy przedsięwziąć, aby zabezpieczyć pojazd przed wejściem niepowołanych osób:

–    należy jeszcze przed ostatecznym załadunkiem zabezpieczyć wszystkie widoczne uszkodzenia przekraczające 25 cm

–    jeśli właściciel, najemca lub kierowca są obecni przy załadunku powinni dokonać kontroli, czy nikt nie ukrył się w ładowni. Po ostatecznym załadunku należy ją zamknąć i zabezpieczyć plombą lub w inny sposób uniemożliwiający dostanie się osób nieuprawnionych. Jeśli nie ma przy załadunku wymienionych wyżej osób powinny się one wspomóc zaufaną osobą, która dokona kontroli i pisemnie potwierdzi jej prawidłowość oraz brak nieuprawnionych osób

–    lina od plandeki powinna przechodzić przez wszystkie punkty mocowania, zostać naciągnięta i zabezpieczona

–    nie może być innej drogi wejścia do ładowni jak zabezpieczonymi wejściami

–    zamki, linki od plandeki, paski i inne zabezpieczenia musza być mocne i skuteczne

–    plomby inne niż celne powinny być oznaczone w sposób charakterystyczny dla właściciela, najemcy lub kierowcy, zastosowane oznaczenie powinno zostać odnotowane w dokumentacji samochodu

–    powyższe zasady mają także zastosowanie do niezaplombowanych celnie kontenerów

–    powyższe zasady stosuje się też w wypadku otwarcia załadowni jeszcze przed ostatecznym załadunkiem

–    jeśli pojazd jeszcze w drodze do WB jest przekazywany innemu kierowcy, powinien on upewnić się, że nie ma w nim żadnych ukrytych osób i spełnia on wszystkie wymienione wyżej wymogi

–    jeśli pojazd nie może być zabezpieczony we wskazany wyżej sposób właściciel, najemca lub kierowca mają obowiązek zastosować alternatywne rozwiązanie, które będzie skutecznie zapobiegać możliwości przewiezienia nieuprawnionych osób

2. Środki jakie należy przedsięwziąć przed przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii, wjazdem do strefy kontroli

–    należy sprawdzić linki, paski od plandeki, jeśli są używane, czy nie zostały naruszone

–    należy sprawdzić, czy nie zostały naruszone, usunięte lub ponownie założone plomby, zamki i inne zabezpieczenia, należy też sprawdzić numery plomb w dokumentacji

–    należy sprawdzić wszystkie zewnętrzne schowki, skrzynki, przestrzenie pod pojazdem

–    należy sprawdzić wnętrze samochodu. Można w tym celu wykorzystać specjalistyczne urządzenia, nie zwalnia to jednak z obowiązku przeprowadzenia powyższej kontroli. Jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przy pomocy plomby, zamka lub innego środka zabezpieczającego należy przeprowadzić szczegółowa kontrole manualną ładunku i ładowni.

3. Zasady ogólne

–          pojazdy na trasie do WB powinny być regularnie sprawdzane, szczególnie w trakcie postojów, gdy były pozostawione bez nadzoru

–          należy posiadać dokumenty przedstawiające zastosowany system zabezpieczeń, szczególnie, gdyby zażądał ich urzędnik służb imigracyjnych

–          należy posiadać dokument kontroli, najlepiej poświadczony przez osobę trzecią (ma większą wartość dowodową)

–          właściciele, najemcy i kierowcy nawet w wypadku zlecenia kontroli osobie trzeciej będą odpowiedzialni za niezapewnienie skutecznego zabezpieczenia pojazdu

–          jeżeli kontrole, które zostały przeprowadzone wskazują naruszenie bezpieczeństwa pojazdu lub jeżeli właściciel, najemca, kierowca mają podejrzenia oparte na innej podstawie, nie powinni wjeżdżać takim pojazdem na pokład statku, pociągu, samolotu, którego celem jest Wielka Brytania. Dotyczy to także strefy kontroli imigracyjnej. Sytuacja powinna zostać zgłoszona policji kraju, w którym powzięta została informacja lub najpóźniej przy odprawie paszportowej. Można się także poradzić służb granicznych i imigracyjnych w porcie przeznaczenia.

System akredytacji.

Ponieważ pomimo zaleceń nielegalni imigranci przedostają się na teren Wielkiej Brytanii władze brytyjskie postanowiły wesprzeć przewoźników programem akredytacji. Do programu można przystąpić bezpłatnie (link do wniosku https://www.gov.uk/government/publications/application-to-join-civil-penalty-accreditation-scheme ). Co daje taka akredytacja? Przede wszystkim świadczy o tym, że firma jest dobrze zorganizowana i spełnia wymogi stosowania „skutecznego systemu” zabezpieczeń. Ma to znaczenie w przypadku odwołania od decyzji o nałożeniu kary za nielegalny przewóz osób.

Do programu mogą przystąpić firmy niezależnie od wielkości i narodowości. Podstawą weryfikacji jest wniosek, ale czasem w firmie przystępującej do programu może pojawić się brytyjski urzędnik w celu sprawdzenia, czy faktycznie zostały zastosowane deklarowane systemy prewencji.

Firma będąca już członkiem programu akredytacyjnego powinna stale zabiegać o utrzymanie wysokiego poziomu dbałości o system zabezpieczeń, a także regularnie szkolić swoją załogę. Co więcej firma, która przestanie spełniać warunki stawiane przez służby brytyjskie może utracić status akredytowanego przedsiębiorstwa.

Jak się bronić?

Pomimo tego, ze służby brytyjskie udostępniają listę przeprowadzenia koniecznych działań (link tu https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365244/Vehicle_security_checklist_-_Polish.pdf ) a także 10 prostych zasad (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365307/How_to_avoid_a_Penalty_-_Polish.pdf ), które mają uchronić przewoźnika przed kłopotami, nieustannie dochodzi do sytuacji, gdy pomimo, jak w przypadku Calais, sprawdzenia przez francuskie służby graniczne i utrzymanie systemów zabezpieczeń przewoźnik staje do brytyjskiej kontroli i zostaje ukarany za przewóz nielegalnych imigrantów.

Co grozi przewoźnikowi? Karą jest grzywna 2000 funtów za każdego nielegalnego imigranta, którą należy uiścić w ciągu 60 dni. Jeżeli istnieje podejrzenie braku możliwości uiszczenia nałożonej grzywny, pojazd przewoźnika może zostać zatrzymany. W takim wypadku dochodzą jeszcze koszty przechowania pojazdu na parkingu.

Przewoźnik musi przede wszystkim udowodnić, że nie wiedział o tym, że przewozi nielegalnych imigrantów i że został zastosowany „skuteczny system” zabezpieczeń, do którego stosował się prowadzący pojazd kierowca.

Apelację można złożyć w ciągu 28 dni od wydania decyzji o nałożeniu kary. Warto jest także od samego początku wesprzeć się prawnikiem, który będzie reprezentował firmę.

Podsumowanie.

Brexit to fakt. W ciągu najbliższych dwóch lat rozstrzygnie się jak będzie wyglądało rozstanie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Głównym celem działań prowadzących do oddzielenia się od Unii była ochrona Wysp przed nielegalnymi imigrantami. Wielka Brytania niewątpliwie nie ma na celu ograniczenia kontaktów gospodarczych z kontynentem i transporty będą przeprowadzane w obu kierunkach. Problemem jest tu jednak sytuacja jaka ma miejsce np. w Calais, gdy imigranci w nielegalny sposób próbują przedostać się na terytorium brytyjskie, a kierowcy wykonujący swoją codzienna pracę ponoszą tego konsekwencje.