Rozszerzenie wymiany handlowej i rozwój przewozów drogowych między Polską a Iranem

4/5 - (2 votes)

Polska i Iran wspólnie dążą do rozszerzenie wymiany handlowej oraz intensyfikacji przewozów drogowych między obydwoma krajami. Po raz pierwszy od 40 lat podjęto rozmowy na ten temat. Przedstawiciele instytucji i organizacji przewoźników spotkali się 11.05.2016 r. w Gdańsku aby przedyskutować warunki i oczekiwania eksporterów oraz firm transportowych. Kilkadziesiąt delegatów państwowych organów irańskich i przedsiębiorcy z tamtejszej branży transportowej przyjechali na zaproszenie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Na konferencji obecni byli także wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Ramin Mehmanparast, wojewoda pomorski oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rozmowy zakończyły się ogromnym sukcesem.

iran flag

Potrzeba zmian w umowach dwustronnych

Rynek irański jak do tej pory nie cieszył się zainteresowaniem polskich firm transportowych (w latach 2013-15 z Polski do Iranu pojechało zaledwie kilkadziesiąt ciężarówek). Wynika to bezpośrednio z braku omów dwustronnych. Ostatnia umowa o przewozach drogowych między naszymi państwami zawarta została w 1976 r. przez Cesarstwo Iranu oraz Polską Rzeczpospolitą Ludową. Dokument ten nie obejmuje jednak nowych technologii transportu i wymaga doprecyzowania w różnych aspektach. Potencjał obu krajów jest bardzo duży, a zainteresowanie firm irańskich Polską jest znaczne.

Z racji tego, że Iran ma odegrać istotną rolę w odbudowie „Jedwabnego szlaku” atrakcyjność tamtejszego rynku na pewno zwiększy się. Z kolei rząd RP rozpoczął bardzo intensywne prace związane z projektem budowy międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć północ i południe Europy, przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Turcji i Iranu. Polska może stać się zatem jednym z najważniejszych partnerów handlowych Iranu. Jest więc niezbędne aby wykonywać stałe połączenia transportowe na tej trasie. Porozumienie o współpracy w zakresie transportu międzynarodowego, spedycji i logistyki ma zwiększyć szanse na wzajemną współpracę, a co za tym idzie zwiększyć udział przewoźników z obu krajów na rynku między Europą a Iranem. Firmy transportowe mają korzystać z tych samych praw i mieć te same obowiązki w Polsce, jak i w Iranie.

Rozmowy gospodarcze po 40 latach

Z inicjatywy ZMPD zwołano w Gdańsku dwudniową konferencję pod nazwą „Polska – Iran: warunki wykonywania przewozów drogowych”. Jej celem było nawiązanie stosunków handlowych i wzrost przewozów drogowych między Polską a Iranem. Podczas szczytu w Gdańsku przedstawiciele ZMPD oraz Islamskiej Republiki Iranu (w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Iranu, Irańskiej Izby Handlu, Przemysłu, Kopalń i Rolnictwa oraz Stowarzyszenia Żeglugi Iranu) zadeklarowali współpracę w sprawie odnowienia umowy z 1976. Ma ona polegać na wymianie informacji dotyczących warunków wykonywania transportu międzynarodowego, strony mają też konsultować się w zakresie warunków wykonywania usług spedycyjnych i logistycznych, informować o zasadach i procedurach stosowanych w sprawach celnych oraz udzielać pomocy wizowej oraz technicznej w nagłych przypadkach losowych.

Polskie ministerstwo wyraziło gotowość podjęcia natychmiastowych prac zmierzających do zwołania komisji mieszanej i przygotowania protokołu; w tym stworzenia zespołu roboczego, który zajmie się przygotowaniem warunków do wykonywania przewozów drogowych. Jeszcze w tym roku powinien być podpisany (na szczeblu rządowym) protokół uzgodnień.

Delegacja z Teheranu zwiedziła także porty i firmy transportowe w Gdańsku oraz w Gdyni.

Podsumowując

Rozmowy w Gdańsku to pierwsze od wielu lat spotkanie przedsiębiorców z branży transportowej Polski i Iranu. Podczas konferencji podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (reprezentowanym przez prezesa Jana Buczka) oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Kopalń i Rolnictwa. Obie strony są bardzo pozytywnie nastawione do współpracy, gdyż chcą jak najszybciej rozpocząć eksploatowanie wzajemnego rynku.