Ważny czas pracy kierowcy, a nie pojazdu!

4/5 - (1 vote)

Ważny czas pracy kierowcy, a nie pojazdu!

Czas pracy kierowcy zawodowego regulowany jest innymi przepisami, aniżeli osób pracujących np. w biurach. Związane jest to ze specyfiką pracy. Jeśli kierowca ciężarówki kończyłby wykonywanie swoich obowiązków już po 8 godzinach, to żaden transport towarów na znacznych odległościach nie mógłby się odbyć, a koszty usług transportowych znacznie by wzrosły. Należy wiedzieć i zrozumieć, że praca kierowcy to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Tu nie ma miejsca na niedociągnięcia czy brak profesjonalizmu!

Zapis czasu pracy realizowany jest za pomocą urządzenia rejestrującego- tachografu.

Obsługa transportu w podwójnej obsadzie

Ważny czas pracy kierowcy, a nie pojazdu- w jaki sposób udokumentować podczas kontroli ITD różnice w kilometrach na tarczce wynikające z tego, że np. poprzedniego dnia pojazd był w użytkowaniu kogoś innego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca stosuje wykresówkę lub kartę kierowcy każdego dnia, kiedy prowadzi pojazd (zaczynając od momentu, w którym go przejął).

Nie ma obowiązku rejestrowania swojej pracy w dniach, w których nie jeździ.

Kierowca, który prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi ujawnić podczas kontroli wykresówkę za bieżący dzień i z poprzednich 28 dni. Jeśli korzysta z tachografu cyfrowego, powinien pokazać kartę z zarejestrowanymi danymi obejmującymi tożsamy okres.

Prawa przewoźnika w związku z kontrolą ITD

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców (link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920879), za dni, które nie mają zapisów, wystawia się zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Dokument sporządza się w przypadku, gdy kierowca:

 • pozostawał na zwolnieniu lekarskim
 • przebywał na urlopie
 • korzystał z odpoczynku
 • kierował pojazdem wyłączony w ramach stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (link do rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32006R0561) lub umowy AETR,
 • wykonywał inną pracę aniżeli prowadzenie pojazdu,
 • pozostawał w gotowości

 

Uwaga!

 • Kierowca nie ma obowiązku dokumentowania podczas kontroli różnic w przebiegu pojazdu. Kontroli podlega czas pracy kierowcy, a nie samochodu,
 • Nie istnieje przepis, który nakazywałby kierowcy posiadanie przy sobie dowodów wyjaśniających różnice w przebiegu pojazdu,
 • Bez obaw pojazd może być używany przez kilku kierowców (nawet przez całą dobę,
 • Można go również użyczyć innym  podmiotom,
 • Właściciel pojazdu może nim rozporządzać zgodnie ze swoją wolą i pożyczać go komu chce (odpłatnie lub nieodpłatnie)

 

Obsługa transportu w podwójnej obsadzie

Czas pracy kierowców w podwójnej obsadzie, trwa 30 godzin. Podczas tego czasu kierujący musi skorzystać z odpoczynku dobowego. Praca w załodze ma ograniczony limit godzin kierowania pojazdem. Każdy z kierowców może prowadzić samochód maksymalnie dziewięć godzin (dwukrotnie w ciągu tygodnia czas ten można przedłużyć do dziesięciu).

Nie bez znaczenia jest, że w czasie, gdy jeden z kierowców prowadzi, drugi pełni tzw. dyżur (co oznacza, iż tachograf powinien być ustawiony we właściwej pozycji dla drugiego kierowcy). Nie jest też powiedziane, że obaj muszą dokładnie taką samą ilość czasu spędzić za kierownicą (wszystko zależy od sytuacji). Na pewno priorytetem powinno być bezpieczeństwo!

W skrócie o obsłudze transportu w podwójnej obsadzie:

 1. maksymalna długość pracy załogi dwuosobowej to 30 godzin,
 2. w tym czasie (30 godzin) obydwaj kierowcy mogą zużytkować do 9 godzin kierowania (dwukrotnie w ciągu tygodnia czas ten można przedłużyć do dziesięciu),
 3. jeśli jeden kierowca zakończy pracę i opuści pojazd, czas aktywności pozostałego podlega przepisom właściwym dla pojedynczej obsady,
 4. kierujący nie wyciąga karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego czasu pracy (chyba, że wyjęcie jest dozwolone z innych powodów),
  Zgodnie z p.13.2 załącznik 1 taryfikatora naruszeń „Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi” obwarowane jest karą 2000zł
 5. karty kierowców muszą znajdować się we właściwych slotach tachografu tak, aby prawidłowo rejestrować ich aktywność,
 6. prowadzący pojazd muszą przekładać swoje karty zależnie od tego, który właśnie kieruje samochodem

 

Podsumowując

Łatwo dostrzec, iż czas pracy kierowcy mocno różni się od czasu pracy osób wykonujących swoje obowiązki w stałych godzinach tj. na zasadzie „od… do…”. Jest to profesja bardzo trudna,  wymagająca odpowiedzialności oraz samodyscypliny. Jakakolwiek jazda do oporu, próba wykonania transportu (do punktu docelowego) bez odpoczynku (na siłę) może skończyć się tragicznie. Warto podkreślić, iż nie chodzi tylko o bezpieczeństwo kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Prowadzący samochód ciężarowy powinien umieć przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo, ze względu na gabaryt i ciężar pojazdu, który prowadzi. Czas pracy kierowców wprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego (aby nie jeździli oni „non stop” bez przerwy). W statystykach wykazano, iż wypadki drogowe (z udziałem kierowców zawodowych), najczęściej są związane ze zmęczeniem (przyśnięciem za kierownicą). W każdej chwili należy przerwać jazdę, jeśli poczujemy, że tracimy kontrolę i dopada nas znużenie. Warto zaakcentować, że o ile sam moment zaśnięcia następuje błyskawicznie, o tyle oznaki zmęczenia są zauważalne wcześniej, co sugerowałoby podjęcie odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo. W takich sytuacjach nie trzeba wiele, przede wszystkim wystarczą chęci i odpowiedzialność!

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm., art. 31) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920879

Inspekcja Transportu Drogowego współuczestniczyła w przygotowaniu poradnika dla kierowców w transporcie drogowym. Broszura zawiera wyjaśnienia najczęściej pojawiających się pytań ze strony kierowców związanych z obsługą tachografu cyfrowego, wpisów manualnych, przykłady układu przerw w jeździe, odpoczynki dzienne czy naruszenia. Więcej można przeczytać na http://www.itd-pip.pl/poradnik_kierowcy.pdf