Rynek motoryzacyjny w Polsce – raport 2016.

Rate this post

Rynek motoryzacyjny w Polsce

Polska branża motoryzacyjna należy do największych w Europie Środkowo-Wschodniej; biorąc pod uwagę zarówno produkcję pojazdów samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, jak i handel oraz usługi związane z motoryzacją. Przemysł samochodowy jest też jednym z głównych filarów rodzimej gospodarki pod względem wartości produkcji, eksportu i zatrudnienia. Zlokalizowane w Polsce zakłady koncernów motoryzacyjnych należą do najlepszych na świecie. Praktycznie każdego miesiąca utrzymują się wysokie wzrosty w grupie nowych oraz używanych pojazdów użytkowych. Rozpędu nabiera także produkcja i sprzedaż przyczep i naczep.

rynek motoryzacyjny

Dokładnej analizy rynku motoryzacyjnego co miesiąc dokonuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Raporty obejmują różne działy, jednak na pierwszy plan wysuwa się produkcja, rejestracje oraz eksport i import całego parku samochodowego. Najnowsze dane charakteryzują pierwsze miesiące br.

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych

Samochody ciężarowe mają największy wpływ na transport drogowy, a tym samym na funkcjonowanie wszystkich firm przewozowych. Polska jest liderem pod względem produkcji samochodów ciężarowych. Duże samochody ciężarowe oraz zestawy są podstawowym środkiem transportu handlowego w naszym kraju, a przewoźnicy kupują coraz więcej taboru.

W kwietniu 2016 r. w grupie nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t został utrzymany wysoki wzrost. Ostatni miesiąc zakończył się na poziomie wyższym niż rok wcześniej o 26,3%. W centralnej ewidencji pojazdów przybyło 2 491 takich pojazdów. O nadwyżce tego rezultatu zdecydowała właśnie sprzedaż samochodów ciężarowych (klientom wydano łącznie 2339 szt.). Największą popularnością cieszą się nowoczesne ciągniki samochodowe. Są one podstawą i świadectwem rozwoju przewozów międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników.

Od początku roku zarejestrowano 8636 szt. (+36,3%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 6987 ciągników (+42,1%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów. Przybyło też samochodów najcięższych 8009 (+40%), z kolei pojazdy o tonażu poniżej 16t. skupiły zainteresowanie 620 nabywców. Do końca kwietnia br. najsilniejsza grupa odbiorców wszystkich samochodów ciężarowych pow. 3,5t – firmy prowadzące leasing czy CFM – odebrała blisko 76% nowo zarejestrowanych pojazdów podczas, gdy rok wcześniej ich udział był niższy o ponad 7%.

Od początku roku użytkownicy odebrali 9300 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku wyniósł 35,1%. W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w kwietniu br. przybyło 3203 szt. (wzrost o 10,8%). Od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło 11,1 tys. pojazdów używanych – 9,9 tys. ciężarówek i 1,2 tys. autobusów. Przewyższyły one liczebność nowych pojazdów zarejestrowanych w tym samym czasie o blisko 20%.

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w kwietniu br. zarejestrowano 5310 szt., o 31,8% więcej niż przed rokiem. To najlepszy kwiecień od 2008r., kiedy przybyło 5087szt. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się nieprzerwanie od 17 miesięcy. Od początku roku przybyło 19259 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 21% więcej niż w analogicznym czasie 2015 r.

Ranking marek

W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t po czterech miesiącach na pierwszym miejscu jest DAF z liczbą 1688 pojazdów, SCANIA z rezultatem 1663 pojazdów, MAN z liczbą 1436, VOLVO z liczbą 1304 oraz  MERCEDES-BENZ z liczbą 1 230 sztuk.

Od początku roku w grupie najcięższych pojazdów ciężarowych o DMC >= 16t jest DAF z liczbą 1670 pojazdów, SCANIA z rezultatem 1663 pojazdów, VOLVO z liczbą 1301, MAN z liczbą 1282, piątkę zamyka MERCEDES-BENZ z liczbą 1139 sztuk.

Rejestracje przyczep i naczep – w liczbach

Produkcja przyczep i naczep, będąca kolejną specjalnością motoryzacyjną w Polsce także szybko się rozwija. Według wstępnych danych w kwietniu 2016r. zarejestrowano 8085 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. W ostatnim miesiącu rozpędu nabrały naczepy. Ich rejestracje zamknęły się wynikiem 2074 szt., wyższym niż rok wcześniej o 37,2%. Najbardziej liczną grupą pozostały jednak przyczepy lekkie, których przybyło 4826 (wzrost 13%). W grupie przyczep ciężarowych przybyło 782 takich pojazdów (wzrost 8,8%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wzmocnił się i wyniósł 31,9%. Zarejestrowano 2255 nowych pojazdów tej kategorii. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które osiągnęły w kwietniu br. 1 824 sztuki.

W sumie od początku roku przybyło 24936 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 16,2% niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+8,9%), jak i naczepy (38,2%). Na rozwój rynku przyczep i naczep o średnim i ciężkim tonażu mają wpływ m.in. takie czynniki, jak ogólny rozwój transportu, gdzie pojawia się wykorzystanie przyczep i naczep. Wiąże się z tym duży udział polskich firm transportowych w przewozach międzynarodowych, gdzie Polska zajmuje czołowe miejsce.

Od początku br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w rankingu marek, na pierwszym miejscu umocniła się marka KRONE (1857 nowych rejestracji i 23% rynku przy wzroście 47,5%). Na drugim miejscy znalazł się SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 1738 pojazdów (tempo wzrostu 47,4% i 21,5% udział w rynku). Trzeci jest WIELTON (1260 pojazdów), czwarty KOEGEL (762 pojazdów) i piąty KAESSBOHRER (z liczbą 293 pojazdów).

Od początku 2016 roku wśród 7419 zarejestrowanych naczep o DMC pow. 3,5t. największą grupę stanowiły platformy i zabudowy skrzyniowe, w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe (4666 pojazdów). Na drugie miejsce przesunęły się furgony, których przybyło 973 (wśród nich 834 chłodnie i 8 izoterm). Pozostałe 131 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne, udział wywrotek znacznie obniżył się i wyniósł 921 sztuk, rejestracje cystern wyniosły 270 sztuk. Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016 r. nadwyżka nad poprzednim rokiem wyniosła 9% (+55 szt.). Łącznie zarejestrowano 661 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Zarejestrowano 17 cystern i 13 furgonów a wśród nich 4 chłodnie i 1 izotermę.

Podsumowując

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej. Regularnie podsumowuje on dostępne dane liczbowe i prezentuje kompletne raporty na temat stanu branży motoryzacyjnej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Analizy oparte są o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Celem raportów PZPM jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży samochodów ciężarowych.