Pozytywny bilans działalności systemu viaTOLL

3.7/5 - (3 votes)

Podsumowanie działalności viaTOLL

Operator Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL podsumował właśnie 2015 rok. Bilans jego działalności jest bardzo dobry; wzrosła nie tylko ilość nowych rejestracji, ale również liczba odnotowanych transakcji elektronicznych. Zwiększono też sieć płatnych dróg. Oznacza to wzrost wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. Pozytywne zmiany nastąpiły również w strukturze rejestracji pojazdów względem klasy emisji spalin. Ale miniony rok związany z viaTOLL obfitował i w inne wydarzenia, mające duży wpływ na całą branżę transportową. Mowa m.in. o zmianach w Ustawie o drogach publicznych.

Co zatem warto wiedzieć o e-mycie w Polsce?

viaTOLL

Zwiększenie przychodów

Od momentu uruchomienia systemu w dniu 1 lipca 2011 roku do końca grudnia ubiegłego roku viaTOLL zarobił już ponad 5,49 mld zł. Tylko w ostatnim roku wpływy do systemu osiągnęły poziom 1,55 mld zł. Był to najlepszy wynik w dotychczasowej historii systemu (osiągnięto 9,3% wzrost w porównaniu z rokiem 2014). Najwyższe przychody w ramach systemu viaTOLL wygenerowała autostrada A4 (399,45 mln zł). Przychody generowane są głównie ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz ciągłego rozszerzania sieci płatnych dróg (w czerwcu 2015 roku do systemu włączono kolejnych 251 km dróg).

Wszystkie przychody wygenerowane przez system trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na dalsze inwestycje w budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

Zwiększenie liczby umów

Z roku na rok zwiększa się też liczba podpisywanych umów. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 523 000 użytkowników i ponad 929 000 pojazdów (wzrost rok do roku o 10,2%). W samym tylko 2015 roku zarejestrowano 86 000 nowych pojazdów. Najliczniejszą grupę stanowią oczywiście Polacy (61,3%), na kolejnych miejscach znajdują się Niemcy (5,6%), Litwini (3,5%), Czesi (2,9%), Ukraińcy(2,8%), Rosjanie (2,7%), Rumuni (2,2%), Węgrzy (1,9%), Słowacy (1,8%) oraz Białorusini (1,6%).

Nowsze pojazdy na polskich drogach

viaTOLL jest też doskonałym i efektywnym narzędziem polityki środowiskowej. Na polskich drogach z miesiąca na miesiąc widać pozytywne zmiany. Wszystko za sprawą zmian w strukturach flot. Coraz więcej samochodów zarejestrowanych w systemie viaTOLL spełnia surowe normy ekologiczne, dzięki którym stawki za przejazd drogami płatnymi są niższe. Obecnie prawie 60% rejestracji wskazuje na klasy emisji spalin od Euro 4 do Euro 6, a o połowę spadł udział klas Euro 3, Euro 2 i Euro 1. Sukcesywnie zmniejsza się liczba pojazdów starszych i bardziej szkodliwych dla środowiska.

 

Elektroniczna alternatywa dla pojazdów lekkich

Coraz bardziej popularna staje się także usługa viaAUTO przeznaczona dla pojazdów lekkich (DMC≤3,5t). Usługa ta jest dostępna na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA. Tylko do końca grudnia 2015 roku zostało rozdystrybuowanych ok. 37 000 urządzeń pokładowych, stanowiących elektroniczną alternatywę dla opłaty manualne. Ponadto wprowadzone zostały pasy dedykowane dla użytkowników viaAUTO oraz uruchomiono specjalny sklep internetowy. Dzięki temu wzrosła liczba funkcjonujących na polskich drogach urządzeń pozwalających na uiszczenie opłaty za przejazd w sposób elektroniczny oraz liczba odnotowanych w ten sposób transakcji. Wzrost liczby urządzeń w pojazdach i dokonanych transakcji przełożył się na zwiększenie wpływów do KFD.

Innowacje w systemie

Użytkownicy systemu viaTOLL doczekali się w 2015 roku także szeregu usprawnień przygotowanych przez operatora oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Uruchomiono bowiem trzy istotne narzędzia:

  • e-Notę (bezpośredni, elektroniczny dostęp do not obciążeniowych, z którego obecnie korzysta ponad 14 000 użytkowników),
  • powiadomienie SMS (usługa dla rozliczających się za pomocą konta przedpłaconego, która gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o stanie salda za pomocą wiadomości tekstowej; od momentu uruchomienia usługi wysłano ponad 200 000 zapytań o saldo)
  • aplikację mobilną (pozwala m.in. sprawdzać saldo i na bieżąco doładowywać konto za pomocą karty płatniczej lub flotowej).

Wszystkie nowości miały na celu poprawę jakości obsługi oraz zwiększenie komfortu korzystania z viaTOLL.

Nowelizacja ustawy

Ale z viaTOLLem w 2015 roku wiązały się też inne ważne wydarzenia, mające duży wpływ na kierowców oraz cały sektor transportowy. Od dawna potrzebne było bowiem wprowadzenie szeregu ułatwień dla branży, o które postulowali sami transportowcy. Zapewniła je nowela Ustawy o drogach publicznych z 2 stycznia 2015 roku. Zmiany ukierunkowano na uporządkowanie otoczenia prawnego działania systemu viaTOLL. Podstawowa zmiana dotyczyła przeniesienia odpowiedzialności administracyjnej za większość naruszeń z kierowcy na właściciela pojazdu, obniżenie taryfikatora kar oraz wprowadzenie zasady jednej kary w ciągu doby.

Podsumowując

Miniony rok operator systemu viaTOLL może zaliczyć do bardzo udanych. Stałe wzrosty liczby rejestracji pojazdów, rozszerzenie sieci płatnych dróg, wzrosty przychodów oraz kolejne nowości świadczą o niesłabnącej popularności Krajowego Systemu Poboru Opłat w Polsce. Bilans pokazuje, iż viaTOLL to jeden z największych i najbardziej udanych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat. Dzięki niemu miliardy złotych mogą być przeznaczane na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w naszym kraju.