Polska i Rosja podpisały porozumienie dotyczące zezwoleń na przewozy

Rate this post

Polska i Rosja podpisały porozumienie dotyczące zezwoleń na przewozy

Ministrowie Polski i Rosji po sześciu turach negocjacji podpisali 1 kwietnia 2016 r. porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, w którym ustalono wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r. Polscy i rosyjscy przewoźnicy drogowi dostaną po 170 tys. zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Strona polska jest bardzo usatysfakcjonowana, gdyż wywalczyła zobowiązanie Rosjan do zmiany rozporządzeń, które w rażący sposób eliminowały polskich przewoźników z rynku rosyjskiego. Rosja zapewniła, że zastosuje się do wszystkich sugestii polskiej strony wprowadzając nowe przepisy.

rosja flaga

Zawarte porozumienie kończy wielomiesięczny spór pomiędzy naszymi krajami i jednocześnie jest gwarancją, że przewozy między Polską a Rosją nie zostaną zablokowane.

Rosyjskie ograniczenia administracyjne i brak równych warunków wykonywania przewozów

Do Rosji co roku jeździ 12 tys. polskich ciężarówek z około 2 tys. firm. Rynek ten wart jest nawet 400 mln euro rocznie. Problemy z ustaleniem kontyngentu zezwoleń ze stroną rosyjską to temat, który w ciągu ostatnich kilku lat pojawiał się bardzo często. Zdarzały się już sytuacje, w których przewoźnicy drogowi obu stron nie mogli przez pewien czas wykonywać przewozów ze względu na brak rządowych uzgodnień. Strona rosyjska wbrew różnym wspólnym ustaleniom umownym ewidentnie dążyła do tego aby wyeliminować Polskę ze swojego rynku przewozów. Swoimi działaniami doprowadziła do tego, że 1 stycznia 2015 r. zmniejszono liczbę zezwoleń wielostronnych (EKMT), ważnych na terytorium Rosji. Zaraz po tym na terenie Federacji weszła w życie nowa ustawa o kontroli przewozów drogowych, a kilka miesięcy później wydano dekret ograniczający przewozy tranzytem produktów objętych rosyjskim embargiem. Wszystko to spowodowało, że wiele przewozów wykonywanych dotychczas przez polskich przewoźników nie mogło być już realizowanych na podstawie ustalonych wcześniej zasad. Jednocześnie Rosja zablokowała polskim producentom dostęp do rynków Azji środkowo-wschodniej.

Trudne negocjacje

Zasady wykonywania przewozów oraz struktura i wielkość kontyngentu zezwoleń były przedmiotem wielu spotkań polskiego ministerstwa z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. Od początku trudnych rozmów strona polska broniła niezmiennie interesów rodzimych przewoźników i polskiego przemysłu. Od lutego br. ruch towarowy między Polską i Rosją zamarł. Moskwa nie chciała wydać nowych pozwoleń na wjazd polskich ciężarówek na terytorium Federacji, strona polska odpowiedziała tym samym. Firmy transportowe poniosły z tego tytułu straty finansowe. Większość z nich musiała przenieść samochody z kierunku wschodniego na inne trasy.

Ze względu na to, że Rosja jest trudnym partnerem do rozmów i rzadko zgadza się na jakiekolwiek ustępstwa, poprzednie spotkanie w Moskwie doprowadziło jedynie do zawarcia tymczasowego kompromisu, który obowiązuje do 15 kwietnia 2016 r. W jego ramach zarówno Polscy, jak i Rosyjscy przewoźnicy otrzymali po 20 tys. zezwoleń. Strona polska otrzymała odpowiednio 10 tys. zezwoleń ogólnych i 10 tys. zezwoleń na przewozy z/do krajów trzecich, strona rosyjska natomiast 19,5 tys. zezwoleń ogólnych i 500 na przewozy z/do krajów trzecich.

Rozmowy ostatniej szansy satysfakcjonujące dla wszystkich

Tym razem dwudniowa tura negocjacji w ramach polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych odbyła się w Gdańsku i była to niejako rozmowa ostatniej szansy na ustalenie trwałych zasad przewozu. Podczas poprzedniego spotkania wydawało się, że obie strony doszły już do większości uzgodnień. Jednak przesłany niedawno stronie polskiej dokument różnił się w niektórych szczegółach od tego, co zostało wcześniej ustalone. Dodatkowo strona rosyjska nie wprowadziła w życie wszystkich postanowień zawartych w lutym w tzw. porozumieniu moskiewskim. Potrzebne było zatem kolejne spotkanie, jednak szanse na złagodzenie stanowiska przez Rosjan wydawały się być znikome. Nie wykluczano, że konieczne mogą być kolejne rozmowy i że znów dojdzie do sytuacji, w której transport towarowy między Polską, a Federacją Rosyjską zostanie wstrzymany (jak miało to miejsce na początku roku).

Stało się jednak inaczej i 1 kwietnia 2015 . wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaj Asauł podpisali długo oczekiwane porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych i ustalili wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r. Tym samym widmo blokady transportu międzynarodowego między Polską a Rosją po 15 kwietnia 2016 r. zostało oddalone. Strona polska otrzyma 170 tys. zezwoleń, w tym 30 tys. zezwoleń Rosja – kraje trzecie. Rosjanie otrzymają także 170 tys. zezwoleń w tym 10 tys. na przewozy tranzytowe. Dotychczas niewykorzystane zezwolenia przydzielone w lutym 2016 r. na mocy tymczasowego porozumienia także zachowują swoją ważność. Co prawda wynegocjowana na ten rok pula zezwoleń na przewozy z i do krajów trzecich jest mniejsza niż w zeszłym roku o 5 tys., jednak musieliśmy przystać na taką propozycję. Wynika ona też po części ze spadku handlu między Rosją i Unią Europejską więc powinna być wystarczająca, a nasz kraj na tym na pewno nie straci.

Bardzo istotną i satysfakcjonującą dla nas sprawą jest to, że strona rosyjska zobowiązała się do zmiany rozporządzeń, które eliminowały polskich przewoźników z rynku rosyjskiego. Oznacza to, iż warunki prowadzenia działalności transportowej przez polskie firmy na terenie Rosji nie pogorszą się. Dopiero po opublikowaniu przez Rosję zmienionego rozporządzenia w sprawie kontroli transportu nastąpi wymiana zezwoleń.

Resorty obu krajów zdecydowały także o powołaniu polsko-rosyjskiej grupy interwencyjnej. Zadaniem tego specjalnego zespołu będzie rozwiązywanie problemów przewoźników z policją i służbami kontroli transportu. W jego skład wejdą przedstawiciele administracji rządowych oraz przewoźników z obu krajów.

Podsumowując

Porozumienie transportowe z Rosją to dla nas pełny sukces. Oznacza ono bowiem wycofanie się Rosji z bardzo restrykcyjnych przepisów oraz utrwalenie stanu, który był przed rokiem. Wszystko to sprawi, że znów będzie można bez przeszkód kontynuować przewozy i stabilnie prowadzić biznes. Polscy przewoźnicy nie kryją zadowolenia. Także dla strony rosyjskiej porozumienie było znaczące ponieważ tymczasowa pula polskich zezwoleń dla rosyjskich przewoźników już się wyczerpała.

Porozumienie ma obowiązywać do końca br., jednak obie strony zadeklarowały, że będą pracować nad długofalową umową. Czy jednak w grudniu Moskwa znów nie zmieni zdania, tego nie możemy być w tej chwili pewni.