Wzrost liczby zezwoleń na krajowy przewóz rzeczy

2.5/5 - (2 votes)

zezwolenia (2)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło statystyki dotyczące ilości wydanych licencji na krajowy transport drogowy. Na podstawie zebranych danych dowiadujemy się, że wzrosła liczba udzielonych zezwoleń na przewóz rzeczy, jednocześnie spadła jednak liczba zezwoleń na przewóz osób. Źródłem tych informacji są zestawienia statystyczne przekazywane do resortu przez organy, które udzielają zezwoleń przedsiębiorstwom; a więc urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne.

 

Licencje na krajowy transport drogowy

MIR informuje, że w krajowym transporcie drogowym udzielono ok. 60,4 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz ok. 8 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. Proporcjonalnie były to zezwolenia dla ok. 205 tys. pojazdów przeznaczonych do przewozu rzeczy i ok. 62,2 tys. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej nastąpił ok. 0,7 proc. wzrost liczby uprawnień na przewóz rzeczy (ok 400 licencji więcej niż w 2013 r.) oraz ok. 5,9 proc. spadek liczby uprawnień na przewóz osób (ok 500 licencji mniej niż w 2013 r.).

Udzielane są również licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. W 2014 r. wydano ok. 7,3 tys. takich licencji (rok wcześniej liczba ta wyniosła ok. 5,7 tys.).

 

Przewóz osób

Dodatkowo udzielono ok. 61,3 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 1,7 tys. takich zezwoleń. Jednocześnie sukcesywnie następuje wzrost nowych licencji uprawniających do przewozu osób samochodem osobowym. Do końca 2014 r. udzielono ok. 0,5 tys. takich licencji dla ok. 1,4 tys. pojazdów oraz ok. 0,8 tys. licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dla ok. 1,8 tys. pojazdów).

W krajowym transporcie drogowym osób wydawane są również zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych. Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych oraz obsługi niepublicznego przewozu regularnego określonych grup osób. W ubiegłym roku funkcjonowało ok. 23,3 tys. zezwoleń na przewozy regularne oraz ok. 3,4 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne.

 

Przewozy drogowe na potrzeby własne

Przedsiębiorca wykonujący przewozy drogowe na potrzeby własne także musi uzyskać stosowne zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy (od starosty właściwego dla siedziby swojej firmy). Dokument ten potwierdza zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2014 r. w zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 45,7 tys. zaświadczeń oraz ok. 128,2 tys. wypisów z tych zaświadczeń. Natomiast w zakresie przewozu osób wydano ok. 0,7 tys. zaświadczeń oraz ok. 1,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń.

 

Podsumowując

Określenie krajowy transport drogowy oznacza podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Dane o wydanych licencjach co roku zbiera Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i przekazuje je w swoim biuletynie informacyjnym. Na podstawie tych ustaleń widać wyraźnie, że potencjał rynkowy naszych rodzimych przedsiębiorców rośnie z roku na rok o kilka punktów procentowych.