ViaTOLL podsumował miniony rok- raport 2014

4/5 - (4 votes)

Dzięki obowiązującemu w Polsce poborowi opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami można podać kilka danych statystycznych, które dotyczą ubiegłego roku.

viatoll raport 2014

Oto jakie wysunięto wnioski:

  1. Wzrasta sukcesywnie liczba pojazdów zarejestrowanych w systemie viaTOLL z 766 tysięcy z początku roku na 843 tysiące na jego koniec. Jest to potwierdzenie ogólnej tendencji rozwoju transportu drogowego w Polsce. Ponadto zauważono wymianę floty na nowszą, ekologiczną.

 

  1. Najwięcej pojazdów korzystających z systemu viaTOLL jest zarejestrowanych w Polsce (62,6%), w następnej kolejności są to pojazdy niemieckie, litewskie, czeskie, rosyjskie i ukraińskie. Za ciekawostkę można uznać wzrost o 50% pojazdów z Andory (12 780). Wydano 1 mln 808 tysięcy urządzeń viaBOX.

 

  1. Wzrosła liczba pojazdów z emisją spaliny klasy EURO 6. Początek roku wskazywał na ich 0,5% udział w ogólnej liczbie poruszających się pojazdów, by na koniec wskazać ich zwiększenie do 3,2%. Zwiększyła się także ilość pojazdów z klasą EURO 5 o 17,4%.

 

  1. Od momentu wprowadzenia (tj. połowa 2011 roku) viaTOLL przekazał do Krajowego Funduszu Drogowego blisko 4 mld złotych. W 2014 roku w związku z wydłużeniem tras objętych opłatą system „uzbierał” 1,41 mld złotych., a najwyższe dochody wygenerowała autostrada A4, a w następnej kolejności droga ekspresowa S8 i autostrada A2. Z dróg krajowych najlepszy finansowy wynik osiągnęła DK92.

Jak widać dzięki systemowi viaTOLL możemy obserwować pewne tendencje na rynku przewozów drogowych. Ciekawe jakich informacji dostarczy nam w przyszłym roku?