ViaBox – jak prawidłowo używać, kto odpowiedzialny?

Rate this post
viabox

źródło http://www.info-myto.pl

Zgodnie z nowymi przepisami kierowca odpowiada za prawidłowy montaż oraz funkcjonowanie urządzenia odpowiedzialnego za elektroniczne pobieranie opłat.

Istotna zmiana w przepisach dotyczy również odpowiedzialności za prawidłowość opłat, która od tego roku ciąży tylko i wyłącznie na właścicielu pojazdu. Obowiązkiem kierowcy od drugiego stycznia jest jedynie prawidłowe wprowadzenie danych o kategorii pojazdu, na podstawie których podkreślana jest stawka opłaty:

  • Pojazdy o dmc powyżej 3, 5 a poniżej 12 ton – kategoria 1
  • Pojazdy o dmc co najmniej 12 ton – 2 kategoria
  • Autobusy – kategoria 3

W tym przypadku ważna jest deklaracja przyczepy, jeśli masa całkowita pojazdu jest wyższa niż deklarowana podczas rejestracji pojazdu w systemie viaToll na podstawie dowodu rejestracyjnego.

I tak kierowa przez naciśnięcie przez dwie sekundy przycisku znajdującego się na viaBox (tylko jeden przycisk funkcyjny) przechodzi w tryb „pojazd z przyczepą”, co zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem diody 2. Wycofanie trybu następuje w ten sam sposób, z tym, że wykonanie zmiany potwierdza dioda X.

Jeśli kierowca chce sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe, wówczas naciska przycisk na mniej niż dwie sekundy. Zapalenie się równocześnie diody X i diody 2 to znak, że prawidłowo zdeklarowano przyczepę.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o drogach publicznych Inspekcja Ruchu Drogowego ma prawo nałożyć na kierowcę karę w wysokości 250 złotych, jeśli podstawą będzie nieprawidłowe wprowadzenie danych kategorii pojazdu, a tym samym nieuiszczenie prawidłowej opłaty elektronicznej. Powyższa kara dotyczy prowadzących zespół pojazdów o dmc łącznej powyżej 3, 5 tony, tj. pojazdu do 3,5 tony i przyczepy. W pozostałych przypadkach kara wyniesie 750 złotych.

Warto zwrócić kierowcom uwagę na prawidłowe wprowadzanie danych do viaBox-a, aby nie musieli oni przyjmować mandatów od ITD.