Umocnienie partnerstwa polsko-ukraińskiego w sektorze transportu

Rate this post

Polsko-ukraińska bieżąca współpraca w dziedzinie transportu to główna tematyka rozmów poruszanych podczas polskiej delegacji rządowej na Ukrainie, której przewodniczyła Premier Ewa Kopacz.. Spotkanie odbyło się 19.01.2015 roku w Kijowie. Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz spotkali się z ministrem infrastruktury Ukrainy Andriejem Piwowarskim. Na czym ma polegać owe partnerstwo transportowe?

Ukraina

Zintensyfikowana współpraca

Podczas spotkania z ministrem Piwowarskim minister Wasiak podkreśliła, że współpraca między naszymi resortami przyczyni się do umocnienia partnerstwa polsko-ukraińskiego. Szefowa ministerstwa przypomniała też, że już wcześniej zintensyfikowano współpracę obu krajów poprzez regularnie prowadzony dialog na różnych szczeblach. W czerwcu 2014 r. we Lwowie odbyło się m.in. posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. transportu, podczas którego omówiono stan bazy prawno-traktatowej i wymieniono poglądy na temat ważnych wspólnych przedsięwzięć m.in. budowy autostrady A4 i trasy M10 (Krakowiec-Lwów). Realizacja budowy drogi M10 jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju połączeń transportowych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

 

Memorandum

Miesiąc temu podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki w Polsce podpisane zostało Memorandum o Porozumieniu w sprawie wsparcia strony ukraińskiej w obszarze dostosowania infrastruktury do standardów UE. W ramach dokumentu strona polska przewidziała m.in. wymianę doświadczeń, organizację wizyt studyjnych, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń służących do przekazywania wiedzy z dziedziny wdrażania legislacji oraz wykorzystywania środków unijnych. Minister Wasiak wyraziła wówczas również gotowość wsparcia Ukrainy w zakresie prac nad reformą samorządową, która przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania ukraińskimi regionami oraz pozytywnie wpłynie na rozwój regionalny tego kraju.

Podczas spotkania w Kijowie szefowa resortu infrastruktury i rozwoju podkreśliła, że strona polska pracuje nad planem wdrażania zapisów z Memorandum, które mają przyczynić się do rozwoju zdolności instytucjonalnych, harmonizacji podstaw prawnych oraz wprowadzania efektywnych mechanizmów finansowych dla reformy sektora transportu na Ukrainie.

 

Rozmowy ministrów

Ministrowie infrastruktury i rozwoju w czasie wizyty 19 stycznia br. rozmawiali także o intensyfikacji prac przy budowie drogi M10, będącej kontynuacją polskiej autostrady A4, projekcie EUROKOLEJ, zakładającym budowę normalnotorowej linii łączącej stolicę zachodniej Ukrainy z Polską, stanie prac nad umową o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, a także o współpracy w zakresie transportu morskiego.

 

Polsko-ukraińska konferencja przewoźników

Warto dodać, że kilka miesięcy temu odbyła się także polsko-ukraińska Konferencja Przewoźników zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu „KRESY”. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń branży TSL, które ma na celu zacieśnienie oraz uregulowanie naszych relacji biznesowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, a także przewoźnicy polscy i ukraińscy.

 

Podsumowując

Ukraina jest strategicznym partnerem gospodarczym i politycznym Polski, gdyż sąsiaduje ona bezpośredni z naszym krajem. Współpraca między państwami odbywa się zatem na różnych płaszczyznach. Do jednej z najważniejszych zaliczyć należy partnerstwo transportowe. Polsko-ukraińskie partnerstwo transportowe ma polegać na wspieraniu dialogu oraz służyć skutecznemu rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Obie strony wykazują dużą intensywność i częstotliwość kontaktów służących rozwojowi tej współpracy.

Spotkanie w Kijowie oraz podpisane wcześniej Memorandum w Warszawie stanowi kolejny przykład wsparcia Polski dla władz Ukrainy w ich dążeniach do modernizacji kraju.