Kwalifikacje zawodowe kierowców- dla kogo i od kiedy?

3.8/5 - (6 votes)

Zawodowy kierowca? Jakie warunki i umiejętności?

zawodowy kierowca

Chcąc zostać zawodowym kierowcom należy spełnić określone warunki i zdobyć odpowiednie umiejętności wymagane przepisami:

 

Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień zawodowego kierowcy jest:

 • otrzymanie prawa jazdy kategorii C lub C+E (warunkiem jest posiadanie dokumentu z kategorią B)
 • po otrzymaniu prawa jazdy kat. C lub C+E trzeba ukończyć właściwe szkolenie.

 

Kto może uzyskać uprawnienia zawodowego kierowcy?

 1. osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada prawo jazdy:
 • C lub C + E, plus uzyskała odpowiednią kwalifikację wstępną
 • C1 lub C1 + E, plus uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
 1. osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy:
 • C lub C + E, plus uzyskała odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
 1. osoba, który posiada uprawnienie do kierowania pojazdem, (zgodnie z ustawią z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami). Link do ustawy: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151
 2. osoba, która otrzymała orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku zawodowego kierowcy

 

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

 • dla kierowcy z prawem jazdy kat. C lub C1, uzyskanym po 10.09.2009r., który nie ukończył 21 lat

 

Dla kogo kwalifikacja wstępna przyspieszona?

 • dla kierowcy z prawem jazdy kat. C lub C1, uzyskanym po 10.09.2009r., który ukończył 21 lat

 

Dla kogo kwalifikacja wstępna uzupełniająca?

 • dla kierowcy z prawem jazdy kat. C lub C1, uzyskanym po 10.09.2009r., który nie ukończył 21 lat, wcześniej uzyskała kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną na kategorię D, a teraz rozszerza swoje uprawnienia na kat. C

 

Dla kogo kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona?

 • dla kierowcy z prawem jazdy kat. C lub C1, uzyskanym po 10.09.2009r., który ukończył 21 lat, wcześniej ukończył kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną na kategorię D, a teraz rozszerza swoje uprawnienia na kat. C

Termin ważności kwalifikacji wstępnych to 5 lat. Po tym okresie kierowca ma obowiązek ukończenia szkolenia okresowego.

 

Szkolenie okresowe

Każdy kierowca zawodowy, co 5 lat ma obowiązek przejść szkolenie okresowe, które potwierdza posiadane umiejętności. Kierowca, który nie dopilnuje terminu szkolenia może stracić wszystkie zdobyte wcześniej uprawnienia.

 

Cel szkolenia

 • przypomnienie przepisów ruchu drogowego
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa w transporcie drogowym rzeczy
 • potwierdzenie umiejętności kierowcy
 • uaktualnienie wiedzy związanej z ustawami, które w czasie 5 lat zostały znowelizowane

 

Gdzie jest odnotowane uzyskanie kwalifikacji zawodowych kierowcy?

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy w kolumnie 12, wpisując kod 95. Zgłoszenia o otrzymanym świadectwie kwalifikacji zawodowej dokonuje się w wydziale komunikacji (właściwym dla miejsca zamieszkania).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w swoim raporcie wykazało, iż osoby powyżej 65 roku życia, to najliczniejsza grupa kierowców w naszym kraju. Młodych (w wieku 18- 24 lata), którzy posiadają prawo jazdy kat. C + E jest ok. 26 tysięcy. Specjaliści zajmujący się oceną rynku pracy z zawodzie kierowcy, oceniają, iż firmy transportowe mogą za pewien czas mieć problemy niedoboru wykwalifikowanej kadry. Powody, dla których coraz mniej osób decyduje się na ten wymagający zawód są różne. Jednym z nich może być wysoki koszt kursów i szkoleń, które trzeba przejść. Istotną rolę odgrywają również warunki pracy tj. długie rozstania z bliskimi, spanie na parkingach i coraz więcej innych niebezpieczeństw czyhających na kierowców. Na jednym z portali internetowych (forum dla kierowców- jakich wiele), było napisane „Kierowca jest Bogiem. Jazda nałogiem. CB radio podstawą. Trasa zabawą”. Wierzę, że tak jest, a powyższa myśl została napisana przez kierowcę przez duże „K”, dla którego praca jest prawdziwą przyjemnością.

Podstawy prawne, które dotyczą kwalifikacji zawodowych kierowcy:

 • Rozporządzenie z dnia 01 kwietnia 2010r., w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Ustawa z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r., dotycząca

wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy