Jakie zmiany w czasie pracy kierowców?

Rate this post

Do końca roku do konsultacji społecznych ma trafić projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.

czas pracy
Zbliżający się koniec roku nie jest niestety oznaką końca dyskusji, które toczą się od czerwca, a dotyczą wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w sprawie wypłaty ryczałtów dla kierowców za nocleg w kabinie. Przypomnijmy tylko, że Sądu uznał, iż niezapewnienie kierowcy miejsca odpoczynku w hotelu jest równoznaczne z wypłatą mu ryczałtu za brak bezpłatnego noclegu, gdzie za taki nie uznaje się spania w kabinie ciężarówki.
Branża transportowa zatrzęsła się od spekulacji, które dotyczyły strat, jakie poniosą firmy transportowe wypłacając swoim kierowcom zaległy ryczałt od trzech lat wstecz. Wielu przewoźników stanęło przed wizją bankructwa, a z takiego obrotu spraw cieszyć się mogły jedynie kancelarie prawne, które zaczęły namawiać kierowców do składania wniosków o wypłatę pieniędzy.
Środowisko prawnicze i zawodowe związane z branżą TSL szukając rozwiązań zaistniałej sytuacji zwróciło się do rządu polskiego o pomoc w ratowaniu jednej z najważniejszych gałęzi rodzimej gospodarki. Jak podkreślała każda ze stron negatywne skutki uchwały odcisnęły swoje piętno nie tylko na przewoźnikach, ale i na samych kierowcach, którzy często musieli godzić się na zmianę systemu wynagrodzenia.
Całemu zamieszaniu winna jest definicja podróży służbowej dla kierowcy w ustawie o ich czasie pracy. Nie została tu bowiem ujęta specyfika wykonywanego zawodu, a zwrot kosztów dotyczy zasad ogólnych ujętych w kodeksie pracy, gdzie mowa jest o pracownikach stacjonarnych odbywających sporadycznie służbowe podróże.
Nagłośnienie problemu, działania podjęte przez przedstawicieli transportu drogowego doprowadziły do zajęcia stanowiska w tej sprawie przez ministerstwo infrastruktury i rozwoju, które przygotowało nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców. Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz zapewnia, że jeszcze przed końcem roku ma ona trafić do konsultacji społecznych . Główne założenia zmiany zakładają, że minister infrastruktury będzie w rozporządzeniu ustalał wysokość diet i ryczałtów za noclegi dla kierowców.
Co o myślicie o tym pomyśle? Podczas zmian przepisów zawsze zastanawia mnie, jakie znaczenie będzie miała wypowiedź środowiska transportowego – zarówno przewoźników jak i kierowców w kwestii nowelizacji ustawy. Czy ich głosy zostaną wzięte pod uwagę? Będziemy obserwować na bieżąco ten nadal gorący temat.