Jak zostać zawodowym kierowcą ciężarówki

2.8/5 - (5 votes)

Jakie warunki należy spełnić aby zostać kierowcą ciężarówki?

Bycie kierowcą zawodowym w drogowym przewozie rzeczy daje ogromną szansę na zdobycie dobrej pracy i godziwej płacy. Ze względu na specyfikę tego szalenie trudnego zawodu od kandydatów na to stanowisko wymaga się spełnienia wielu warunków (formalnych i prawnych), a także posiadania odpowiednich predyspozycji.

kierowca zawodowy ciezarowki

Jakie zatem wymogi musi spełnić kierowca ciężarówki oraz jakie kwalifikacje i umiejętności są pożądane w tej branży?

Kursy i egzaminy zawodowego kierowcy

Zawodowy kierowca musi w swojej karierze przejść wiele kursów i testów. Do podstawowych należy uzyskanie prawa jazdy kategorii C (uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony) lub C+E (uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą). Do kursu mogą przystąpić osoby, które posiadają już prawo jazdy kategorii B, mają ukończone 18 lat (jednakże preferowany jest wiek 21 lat) oraz nie mają przeciwwskazań fizycznych i psychologicznych do kierowania pojazdami ciężarowymi (potwierdzone orzeczeniem lekarskim).

Gdy kierowca zdobędzie odpowiednie prawo jazdy, musi zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (podział dokonany jest ze względu na wiek kandydatów i kategorię posiadanego prawa jazdy). Celem kursu jest przygotowanie kierowców do przewożenia rzeczy i podniesienie ich kompetencji zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cena kursu waha się od 7 do 10 tys. zł. Kurs obejmuje wiele zagadnień i kończy się egzaminem państwowym składającym się z pytań testowych. Uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest świadectwem kwalifikacji zawodowej.

By uzyskać świadectwo konieczne jest przedłożenie badań lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy (dla kierowcy w wieku do 60 lat, badania lekarskie muszą być powtarzane co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy).

Świadectwo kwalifikacji wydawane jest na 5 lat. W związku z tym po upływie terminu ważności świadectwa, kierowca zobowiązany jest poddać się szkoleniu okresowemu. Kolejne szkolenie okresowe należy przejść po upływie następnych 5 lat.

Podnoszenie kwalifikacji kierowcy

Podnoszenie kwalifikacji w zawodzie zawsze jest mile widziane, dlatego warto odbywać dodatkowe szkolenia np. z zakresu ADR (należy mieć ukończone 21 lat i spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach). Egzamin państwowy obejmuje znajomość odpowiednich przepisów oraz wiedzy na temat postępowania z towarami niebezpiecznymi. Po zdanym egzaminie kierowca otrzymuje uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych honorowane w całej Europie (zaświadczenie ADR ważne jest przez następne 5 lat, po tym okresie należy odbyć kurs dokształcający doskonalący).

Cechy charakteru

Praca kierowcy auta ciężarowego oprócz kryteriów podyktowanych kwestiami prawnymi, wymaga także odpowiedniego usposobienia, zdolności psychicznych i psychologicznych oraz właściwych warunków zdrowotnych (dobry stan zdrowia i tężyzna fizyczna).

Do wykonywania profesji kierowcy zawodowego niezbędne będą takie cechy charakteru jak: odpowiedzialność, zaradność, spostrzegawczość i uczciwość. Nieodzowna będzie także dobra znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym oraz budowy i stanu technicznego pojazdu, dobra orientacja w terenie, odporność na stres i pracę w trudnych warunkach.

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że praca ta wymaga również wielu poświęceń (w szczególności jeśli chodzi o rozłąkę z rodziną).

Podsumowując

Odpowiednia wiedza i predyspozycje kandydatów są niezbędne aby zostać kierowcą zawodowym w transporcie drogowym. Jednak wiedza i talent muszą być potwierdzone właściwymi uprawnieniami. Ich zdobycie daje ogromną szansę na podjęcie interesującej pracy. Warto też przechodzić dodatkowe kursy i szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji i uprawnień.

Obecnie kierowcy ciężarówek są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy, dlatego też warto zainwestować w swój rozwój i postawić właśnie na tę dziedzinę.