Jak przewozić nawozy?

3/5 - (4 votes)

Zasady przewozu nawozów

przewoz nawozuNiektóre nawozy należą do szerokiej grupy materiałów niebezpiecznych związku z tym przy wykorzystaniu do ich przewozu transportu drogowego obowiązują przepisy zawarte w umowie ADR.

Nawóz jest bardzo wymagającym towarem. Związane jest to przede wszystkim z dużą ilością mechanicznych obciążeń, które znacząco mogą wpłynąć na jakoś dostarczonego do odbiorcy ładunku. Dlatego też producenci nawozów podkreślają że już przy załadunku powinno zwrócić się szczególną uwagę na początkowe właściwości nawozu, a także zapoznać uczestników łańcucha dostaw z procedurami obchodzenia się z nawozami i ich transportem.

Ostrożności nigdy za wiele

W przypadku transportu nawozów należy przede wszystkim jeszcze przed podjęciem ładunku sprawdzić, czy przestrzeń ładunkowa jest sucha, nie stwierdza się śladów zanieczyszczeń i rdzy. Przy przewozie nawozów, tak jak wszystkich innych materiałów niebezpiecznych trzeba zwrócić uwagę na szczelność włazów. Całość ładunku powinna zostać przykryta plastikowymi plandekami, a pojazd być zabezpieczony przed opadami deszczu czy śniegu. Ważne jest również, by zwrócić uwagę przy załadunku na towar, który raczej nie powinien być podawany z dużych wysokości, preferowany rozdajemy, jest załadunek z taśmociągu, tak by uniknąć upadków materiału. Szczególna ostrożność ważna jest także podczas rozładunku, kiedy to należy pamiętać, by sprzęt do rozładunku był czysty i suchy. Jeśli nawóz jest przewożony w workach, to w przypadku ich uszkodzenia powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka odniesienia obrażeń przez osoby biorące udział przy rozładunku czy załadunku.

Bezpieczeństwo

Przewoźnicy, a zwłaszcza ich pracownicy powinni mieć świadomość, w jaki sposób postępować w przypadku uszkodzenia ładunku, który stanowią nawozy. I tak na przykład w przypadku rozsypania się nawozów z wysoką zawartością azotową należy je jak najszybciej zebrać i jeśli nie ma w związku z rozsypaniem obniżenia jakości nawozu, można nadal spokojnie prowadzić jego obrót. Natomiast w przypadku zagrożenia środowiska trzeba postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi na obszarze, gdzie doszło do uszkodzenia.

Sprawdzaj, czy nawóz stanowi materiał niebezpieczny

Istnieją nawozy, które mogą podlegać niebezpiecznym procesom chemicznym, takimi jak pożar, samozapalenie. Mowa tu przede wszystkim o nawozach azotowych, do których należy między innymi saletra amonowa, z którą jest problem, gdyż nie wszystkie państwa, a nawet zakłady produkcyjne klasyfikują ten produkt jako ADR, związane jest to z charakterystyką konkretnego produktu. Ogólnie przyjmuje się, że nawozy sztuczne mogą stanowić materiały niebezpieczne, przed podjęciem przewozu należy dokładnie dowiedzieć się, jakiego rodzaju ładunek przewozimy, gdyż może się okazać, że otrzymaliśmy nawóz, którego skład powoduje, że mieści on się w kryteriach materiałów niebezpiecznych, a my nie zostaliśmy o tym poinformowani.

Przewóz nawozów nie jest łatwym rodzajem transportu, gdyż przewoźnik w przypadku przewozu nawozów staje przed wieloma wyzwaniami, zaczynając od dokładnego określenia i charakterystyki ładunku, a kończąc na utrzymaniu jego jakości podczas transportu.