EKAER- obowiązek raportowania przewozów na Węgrzech

3.5/5 - (2 votes)

Węgry EKAER

Na Węgrzech od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Elektroniczny Drogowy System Kontroli Transportu (EKAER). Zgodnie z założeniem ma on pomóc służbom podatkowym w śledzeniu towarów i wyeliminowaniu nadużyć podatkowych na terenie tego kraju. Rejestracji w systemie powinien dokonać wysyłający lub odbiorca towaru na Węgrzech (w zależności od rodzaju transportu) i przekazać numer EKAER przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu. Co jeszcze warto wiedzieć o nowych przepisach, które bezpośrednio dotykają wielu międzynarodowych przewoźników i załadowców?

ekaer_logo

Jakie przewozy podlegają zgłoszeniu?

Po zmianie legislacji dotyczącej podatku VAT na Węgrzech obowiązują nowe przepisy celno-podatkowe, zgodnie z którymi transporty towarów zakupionych w UE, dostawy wewnątrzwspólnotowe i pierwsze, podlegające opodatkowaniu zakupy realizowane przez klientów nie będących ich ostatecznymi konsumentami mogą być realizowane jedynie przez podatników posiadających numer identyfikacyjny EKAER.

System EKAER dotyczy każdego przewozu drogowego pojazdem o masie powyżej 3,5 tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE, jeśli masa towaru przekracza 2500 kg i jego wartość jest wyższa niż 2 miliony HUF (ok 27,266 tys. PLN). System nie obowiązuje na przejazdy tranzytowe przez teren Węgier.

Oprócz tego zgłoszeniu podlegają wszystkie pojazdy jeśli przewożone są towary spożywcze wysokiego ryzyka (np. produkty mięsne, mleczne, jaja, cukier) w ilości większej niż 200kg lub wartości produkcyjnej większej niż 250 tys. HUF (ok 3,408 tys. PLN) oraz wszystkie pojazdy jeśli przewożone są inne towary o wysokim stopniu ryzyka (np. smary, nawozy, rozpuszczalniki) w ilości większej niż 500 kg lub wartości produkcyjnej większej niż 1milion HUF (ok 13,633 tys. PLN).

Do jednego numeru EKAER może być podporządkowanych kilka rodzajów wyrobów zidentyfikowanych odmiennymi numerami taryfy celnej.

 

Uwaga!!! W przypadku towarów przewożonych jednym transportem do różnych odbiorców każdy z odbiorców będzie musiał posiadać oddzielny numer EKAER dla jego części transportu jeżeli przekraczają one podane limity.

 

Jak i gdzie uzyskać numer EKAER?

Aby ubiegać się o numer EKAER podatnik musi złożyć raport do Krajowej Administracji Skarbowej oraz Celnej Węgier (NTCA). Następnie zobowiązany jest on do elektronicznego raportowania danych o każdym przewozie w systemie administrowanym przez węgierskie służby podatkowe (numer generowany będzie automatycznie). W tym celu należy przesłać elektronicznie podstawowe informacje tj.:

 • Dane i numer VAT wysyłającego
 • Adres, gdzie przewoźnik przejmuje towary
 • Dane i numer VAT odbiorcy
 • Adres dostawy towarów
 • Numer taryfy celnej
 • W przypadku wewnątrzunijnych zakupów towarów uznanych za wysokiego ryzyka – dane i numer VAT adresata towarów, jeśli to nie odbiorca przejmuje towar od przewoźnika,
 • W przypadku wewnątrzunijnych zakupów towarów – numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za raportowanie daty przywozu towarów
 • W przypadku wewnątrzunijnych dostaw towarów – numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej za raportowanie daty wysyłki towarów
 • Opis, kody towarów i ich wagę
 • Powód przewozu towarów
 • Wartość towarów netto, cenę zakupu bądź koszty wytworzenia produktu (przy towarach o wysokim stopniu ryzyka)
 • Numer rejestracyjny środka transportu (w tym naczepy). Numer rejestracyjny pojazdu można podać po dokonaniu zgłoszenia i uzyskaniu numeru EKAER, jednak musi być on podany przed rzeczywistym rozpoczęciem załadunku i uwidoczniony w dokumentacji EKAER.
 • Datę przybycia do miejsca przeznaczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów i pierwszego, podlegającego opodatkowaniu zakupu realizowanego przez klientów nie będących ich ostatecznymi konsumentami
 • Datę – kiedy przewoźnik przejmuje towary w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu

Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.ekaer.nav.gov.hu. Na stronie www.ekaer.hu/kalkulator/pl można sprawdzić wcześniej czy wymagany jest system wprowadzenia danych EKAER dla konkretnego przewozu (należy określić typ transportu, transportowany produkt, pojazd transportujący, cenę netto produktu i jego wagę).

Uwaga!!! Numer EKAER dotyczy jednego transportu i jest ważny przez 15 dni od daty jego wydania. Zgłoszenia należy dokonać przed załadunkiem (najpóźniej przed rzeczywistym rozpoczęciem transportu)

 

Obowiązki zgłaszającego oraz przewoźnika

Wysyłający albo odbiorca towaru na Węgrzech powinien przekazać numer EKAER przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu. Numer ten będzie wymagany podczas kontroli przez organy podatkowo-celne (nie mam wiążącej formy co do potwierdzenia zgłoszenia, wystarczy tylko aby kierowca znał ten numer). W chwili rozpoczęcia kontroli dane muszą być prawdziwe i zgadzać się ze stanem faktycznym. Za prawidłowość tych informacji odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

Za brak zgłoszenia grożą surowe sankcje. Za przewożenie towarów nieposiadających w pełni udokumentowanego miejsca pochodzenia można otrzymać mandat w wysokości 40% wartości towaru, organy kontrolne mogą też konfiskować towary do wysokości kary, nałożyć plomby na pojazd i dokonać jego unieruchomienia (zajęta ruchomość ulegnie odtransportowaniu), a w przypadku towarów spożywczych nawet podjąć decyzję o ich zniszczeniu.

W dużej mierze w interesie przewoźnika leży wyegzekwowanie od nadawcy lub odbiorcy podania nr EKAER przed planowanym przewozem aby uchronić się przed ewentualnym zamknięciem i odtransportowaniem jednostki przewozowej. Przewoźnik może także żądać od nich pisemnej deklaracji o przejęciu odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikłe z niedopełnienia przepisów. Zwłaszcza w przypadku przewozu towarów o wysokim stopniu ryzyka przewoźnik powinien wymagać od nadawcy lub odbiorcy specjalnej deklaracji zawierającej szczegółowe opisy danego ładunku, gdyż funkcjonariusz może np. wezwać osobę kontrolowaną do przedstawienia dokumentu poświadczającego prawa własności do towaru.

 

Podsumowując

Z założenia system EKAER ma minimalizować możliwość oszustw podatkowych oraz ograniczyć korupcję na Węgrzech. W praktyce jednak wprowadzenie nowych przepisów o kontroli frachtów drogowych w tym kraju jest znacznym obciążeniem dla firm z branży TSL. Szczególnie duże spedycje i firmy handlowe dokonujące tysięcy przesyłek dziennie (także polskie) są obciążone dodatkowym nakładem pracy w związku z wymogiem rejestracji poszczególnych towarów w systemie. W dodatku można pokusić się o stwierdzenie, że przepisy te są niezgodne z prawem unijnym, które mówi o wolnym przepływie towarów między krajami Unii.

Mimo interwencji wielu krajów władze Unii Europejskiej nie zajęły jeszcze stanowiska w tej sprawie, a zapisy Prawa Podatkowego dot. systemu EKAER egzekwowane są przez zarządcę systemu od 02 marca br. Do końca lutego podmioty w razie kontroli i wykrycia nieprawidłowości otrzymywały jedynie pouczenia.