Czy warto ubiegać się o gestię transportową?

4/5 - (1 vote)

gestia transportowaMoże na samym początku o tym, czym gestia transportowa w ogóle jest. W wielkim skrócie rzecz ujmując to nic innego, jak podział praw i obowiązków, które wynikają z zawarcia umowy handlowej, organizacji przewozu oraz poniesienia kosztów transportu. To gestia określa, kto organizuje transport, kto za niego zapłaci, a także, kto poniesie ryzyko utraty czy uszkodzenia ładunku na głównym odcinku przewozu.

Tak się jednak składa, że gestia transportowa to nie tylko obowiązki, to także wynikające z jej posiadania przywileje, do których należy przede wszystkim możliwość wyboru przewoźnika. Dodatkową korzyścią jest ponadto:

  •  decydowanie o sposobie i warunkach przewozu,
  •  szczegółowe określanie terminów wysyłki
  •  wpływanie na koszty transportu chociażby poprzez ustalanie z przewoźnikiem stawki za fracht.

Gestia transportowa może znajdować się po stronie:

  • załadowcy
  • odbiorcy
  •  załadowcy i odbiorcy – tak zwana gestia mieszana, najczęściej występuje w transporcie morskim

W przypadku ubiegania się o gestię transportową trzeba rozważyć nie tylko wszystkie korzyści, które wynikają z jej posiadania, ale także idące za tą decyzją niebezpieczeństwa, do których należą:

  •  ryzyko wzrostu cen w transporcie międzynarodowym w stosunku do przyjętej kalkulacji, wówczas nie ma możliwości uzyskania wysokiego zysku, gdy musimy zapłacić przewoźnikowi więcej niż przewidzieliśmy w pierwotnym założeniu
  •  trudności ze znalezieniem odpowiednich przewoźników – to bolączka transportu, myślę, że nie tylko drogowego; ryzyko związane z wyborem przewoźnika, jeśli na stałe nie współpracujemy ze sprawdzonymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe może być duże, zwłaszcza, gdy zależy nam na czasie i jak najniższej cenie za wykonanie usługi. W takim przypadku naprawdę nietrudno trafić na oszusta.

W związku z wymienionymi powyżej powodami decyzja o ubieganiu się o gestię transportową musi być indywidualną. Przede wszystkim należy dokonać analizy pomiędzy tym, co oferuje strona umowy. Czy jesteśmy w stanie spełniając wszystkie warunki zawarte w umowie uzyskać zysk przy realizacji danego zlecenia. O gestię transportową powinny ubiegać się przede wszystkim podmioty doskonale zorientowane w realiach transportu międzynarodowego. Jeśli mają wypracowane kontakty, stałych partnerów biznesowych, ustalone stawki za fracht przy długoterminowej współpracy z przewoźnikami z możliwości uzyskania gestii transportowej powinni spokojnie skorzystać i czerpać korzyści z jej posiadania płynące.