Co to właściwie jest fracht?

3.9/5 - (8 votes)

Pojęcie fracht jest pojęciem wpisanym w transport. Czy potrafimy jednak dokładnie określić, co ono oznacza? Dla wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć lub uzupełnić swoją wiedze podajemy definicję frachtu, sposób jego naliczania i rodzaje stawek.

Co to fracht

Czym jest fracht?

Fracht to pojęcie, które w transporcie przede wszystkim określa przewóz towarów lub przewożony towar. Jeśli mówimy o samym pojęciu fracht, to warto wiedzieć, że choć jest ono używane w transporcie drogowym, to wywodzi się w pierwszej kolejności z transportu morskiego, To z tego rodzaju przewozów został zaczerpnięty także do usług drogowych.

Przyjęło się jednak, że najczęściej pojęcie frachtu w transporcie drogowym znajduje swoje zastosowanie w określaniu wynagrodzenia, które należy się przewoźnikowi za wykonanie transportu ładunku, a powinno zostać wypłacone przez podmiot zlecający mu przewóz towaru, czyli przez jego właściciela, bądź spedytora. Wysokość frachtu najczęściej podawana jest już w samym zleceniu, lecz jego ostateczna wersja ustalana jest już indywidualnie między przewoźnikiem a jego zleceniodawcą. Podobnie z wypłaceniem frachtu – określone to zostaje w każdym przypadku indywidualnie przez strony. Najczęściej fracht wypłacany jest po dokonaniu przewozu i dostarczeniu ładunku na miejsce wskazane w umowie w terminie do maksymalnie 60 dni od wykonania usługi, bywa jednak (choć niezmiernie rzadko), że fracht może zostać wypłacony z góry przed dokonaniem przewozu, dzieje się tak, gdy wcześniej strony uzgodniły taką formę płatności w umowie.

Jak obliczyć fracht

Jeśli chcemy obliczyć wysokość frachtu, to należy wziąć pod uwagę, że może on być naliczany według ważnych w danym transporcie kryteriów, czyli, że jest zależny od wagi, ilości miary lub ryczałtu. Na wysokość frachtu wpływa zatem sposób w jaki ładunek jest przewożony, znaczenie ma również wielkość powierzchni jaką zajmuje towar, a także sam rodzaj przesyłki i jej ciężar.

Aby dopełnić wiedzę na temat frachtu należy jeszcze podkreślić, że istnieją różne rodzaje stawek frachtowych, wśród których możemy wyróżnić między innymi umówioną, zwyczajową czy bieżąco – przeciętną.

Jeśli chcemy zasięgnąć informacji dotyczących stawek frachtowych w Polsce, warto skorzystać z danych podawanych przez Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig (drobnicowe), oraz makler frachtujący „Polfracht” (ładunki masowe). Ponadto informacje na temat frachtów zamieszczane są także w gazecie „Rynki Zagraniczne”.