Co zrobić, gdy nasza ciężarówka miała wypadek drogowy na terenie Niemiec?

Rate this post

crashZmęczenie, stres, pośpiech czy niedostosowanie jazdy do panujących, trudnych warunków na drodze. Czasem zwykła nieuwaga i nieszczęście gotowe. Dochodzi do wypadku drogowego. Zdarza się, że przepisowo jadący pojazd, bierze w nim udział nie ze swojej winy, a czasem niestety sam jest jego sprawcą. I w jednym i drugim przypadku sytuacja powoduje straty. Przewożony ładunek musi na czas dotrzeć na miejsce, gdyż w przeciwnym razie firma transportowa zostanie narażona na dodatkowe, niemałe koszty. Liczy się więc każda minuta, dlatego ważne jest, by uczestniczący w kolizji kierowca wiedział, co robić.

Zdarzył się wypadek i co teraz?

Przede wszystkim, po wykonaniu standardowych przy wypadku czynności (udzieleniu pomocy poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca wypadku, itd.), należy zawiadomić policję. Policja sporządzi protokół z wypadku, spisze szkody pojazdu i ewentualne szkody towaru, a także ustali winnego. Nie zaszkodzi, jeśli sami sfotografujemy miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów, a także dokładnie spiszemy dane osób w nim uczestniczących, w tym również świadków. Przed podpisaniem policyjnej notatki warto ją dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy nasze zeznania zostały poprawnie zanotowane. Co ważne, nie należy podpisywać żadnych innych dokumentów, zwłaszcza, gdy są dla nas niezrozumiałe lub nieczytelne!

Jeśli poszkodowany w wypadku jest niewinny, zleca likwidację szkody kancelarii prawnej, nie ponosząc w związku z tym żadnych kosztów. Jeśli jego pojazd uległ uszkodzeniu i jest niezdolny do kontynuowania jazdy, wzywana zostaje pomoc drogowa. Koszty pomocy drogowej, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro, pokrywa sprawca wypadku. Niesprawny pojazd zostaje zabrany na parking pomocy drogowej, gdzie czeka, aż ubezpieczyciel winnego pokryje koszty naprawy. Niestety może to trwać nawet kilka tygodni. Poszkodowanemu, na czas naprawy pojazdu, może przysługiwać prawo do wynajęcia pojazdu zastępczego.

Do wypłaty odszkodowania niezbędna jest opinia rzeczoznawcy. Najlepiej korzystać z usług niezależnej kancelarii. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że rzeczoznawca strony przeciwnej będzie próbował zaniżyć wartość poszczególnych szkód, by w efekcie końcowym wypłacić jak najniższe odszkodowanie. Koszty wystawienia opinii rzeczoznawcy również pokrywa sprawca wypadku drogowego.

Oczywistym jest fakt, że staramy się jeździć rozważnie, unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze i w miarę możliwości przewidywać zachowania innych kierowców. Często jednak nie mamy wpływu na to, co się wydarzy. Ale gdy już się wydarzy, nie próbujmy załatwić sprawy na własną rękę. Skorzystajmy z fachowej pomocy niezależnej kancelarii prawnej.