Zakres kontroli ITD

Rate this post

Logo ITDPodczas kontroli ITD Inspektorzy sprawdzają głównie przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy.

Podczas kontroli drogowej sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:

1. Dokumentacja prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR.

2. Dziennie i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu.

3. Przerwy i okresy wypoczynku.

4. Wykresówki z poprzednich dni, które powinny być w pojeździe, lub dane z tego samego okresu na karcie kierowcy bądź w pamięci tachografu cyfrowego albo na wydruku z tego urządzenia.

5. Prędkości chwilowe zarejestrowane na tachografie w ostatnich 24 godzinach.

6. Prawidłowość działania, zainstalowania i użytkowania urządzenia rejestrującego.

7. Plan pracy i kopia rozkładu jazdy (w przypadku, gdy kierowca wykonuje przewozy regularne do 50km.)

8. Przekroczenia dozwolonej prędkości.

Podczas kontroli w firmie sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:

Wszystkie punkty wymienione wyżej oraz:

1.tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy oraz okresy prowadzenia pojazdu,

2. norma czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni,

3. umowy na usługi transportowe pod względem zawartych w nich postanowień uniemożliwiających przestrzeganie przepisów rozporządzenia nr 3821/85, nr 561/2006 lub umowy AETR.