Zadania zawodowe kierowcy ciągnika siodłowego

Rate this post

Praca kierowcy ciągnika siodłowego to nie tylko prowadzenie pojazdu. Kierowca wykonuje wiele innych czynności. Przed rozpoczęciem przewozu musi on bowiem:

  • zadbać o to, by jego stanowisko pracy było zorganizowane z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz innych dotyczących transportu drogowego,
  • przygotować pojazd, a także skompletować potrzebne dokumenty,
  • kierowca powinien również brać udział w zaplanowaniu optymalnej trasy przejazdu (obecnie, gdy do dyspozycji spedytorów na każde zawołanie jest giełda ofert transportowych najczęściej to oni zajmują się planowaniem, aczkolwiek kierowca powinien wspomóc spedytora swoim doświadczeniem),
  • nadzorować załadunek i zabezpieczyć towar przed przemieszczaniem się na naczepie.

 

Następnie, gdy kierowca ciągnika siodłowego przygotuje siebie, pojazd, ładunek i dokumenty, może ruszyć w trasę. W czasie jej trwania powinien kontrolować położenie ładunku, by nie uległ on zniszczeniu bądź przemieszczeniu oraz dbać o to, by niepowołane osoby nie miały do niego dostępu. Ważne jest to, by kierowca robił przerwy na bezpiecznych parkingach. Jego obowiązkiem jest oczywiście również udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Na koniec kierowca dba również o prawidłowy rozładunek. Musi on również dbać o prowadzenie dokumentacji przewozu oraz dokumentacji ciągnika siodłowego, a także wykonywać czynności obsługowe oraz usuwać drobne usterki ciągnika siodłowego i naczepy.