Windykacja leasingowa pojazdów

Rate this post

windykacja  leasingowaWindykacja leasingowa – etapy

Jak działa windykacja (nie tylko) w przypadku firm transportowych leasingujących pojazdy

Windykator przyjeżdża do dłużnika, który składa pisemne potwierdzenie przyjęcia wezwania do zapłaty oraz podpisuje oświadczenie o spłacie oraz raport z oględzin.

DŁUŻNIK ZAPŁACI ZALEGŁE RATY ORAZ KOSZTY WINDYKACJI

Wtedy kończą się działania firmy windykacyjnej. Były już dłużnik rozlicza kolejne raty bezpośrednio z wierzycielem.

windykacja-leasingowa---etapy---Kopia

DŁUŻNIK NIE ZAPŁACI ZALEGŁYCH RAT ORAZ KOSZTÓW WINDYKACJI

Umowa leasingowa zostaje rozwiązana. Windykator sporządza protokół zdawczo-odbiorczy. Sprzęt zostaje przejęty. Jeżeli sprzęt zostanie ukryty przez dłużnika, do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

PRZEDMIOT LEASINGU TRAFIA NA SPECJALNY PARKING

następuje wycena rzeczoznawcy, jeśli wierzyciel tak zdecyduje, przedmiot zostaje wystawiony na aukcję

UZYSKANE ŚRODKI           

Z nich są pokrywane należności dłużnika oraz wszelkie koszty. Jeśli uzyskana kwota jest większa niż wszystkie należności – pozostała kwota trafia do dłużnika. Jeśli natomiast jest ona niższa – dłużnik musi dopłacić różnicę. Jeśli tego nie zrobi, sprawa trafia do sądu.

 

Źródło: Przewoźnik – kwiecień/maj 2014 numer 2 (35)