W jaki sposób uniknąć płacenia kar ITD?

Rate this post

Pomimo licznych kontroli ITD nadal odnotowuje te same błędy popełniane przez przewoźników, które notorycznie karane są mandatami. Wypracowanie sposobów na ich uniknięcie może być kluczem do sukcesu.

stop znak

Mówi się, że człowiek uczy się na błędach, albo Polak mądry po szkodzie. Niestety, nie jest tak w każdym przypadku. Przyjrzymy się temu zjawisku w oparciu o działalność firm transportowych.

Każdy przewoźnik zna lub stara się poznać przepisy obowiązuje podczas przewozu rzeczy zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Jednak mimo zdobytej wiedzy i tak dochodzi do naruszeń zapisów w ustawach lub rozporządzeniach. Najczęstsze z nich to:

 • brak dokumentu przewozowego lub posiadanie źle wypisanego,
 • brak w pojeździe wyposażenia niezbędnego podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • błędne oznakowanie pojazdu lub jego brak,
 • brak pisemnych instrukcji ADR dla kierowców lub posiadanie niepełnych, źle sporządzonych,
 • brak aktualnego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu ładunków z grupy ADR lub żywności, itp.,
 • skrócenie dziennego odpoczynku,
 • brak właściwej liczby wykresówek,
 • brak winiety lub jej błędne wypełnienie.

Trudno w tych przypadkach szukać usprawiedliwienia dla przewoźników, którzy powinni być uczuleni na niektóre aspekty świadczonych przez nich usług. Jednak nie zawsze właściciele firm są w stanie wszystkiego dopilnować i być wszędzie. Dlatego też należy uczulić pracowników, aby zwracali uwagę na najważniejsze aspekty ich pracy, na przykład kierowca przed wyruszeniem w trasę może sprawdzić czy ma prawidłowo wypełnioną kartę opłaty drogowej, czy w pojeździe znajduje się odpowiednia liczba wykresówek. Pracownik powinien zostać poinformowany, że w przypadku naruszeń przepisów wynikających z jego nieumyślnej winy, może on zostać obciążony na rzecz pracodawcy odszkodowaniem w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ponadto pracodawca ma prawo wprowadzić w umowie o pracę zapisy, które spowodują, że kierowca będzie miał świadomość ponoszenia odpowiedzialności za swoje błędy podczas pracy. Dobrym sposobem na zaangażowanie pracowników w dopilnowanie warunków przewozu jest stworzenie zakresu obowiązków, aby kierowca wiedział, co powinien sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem przewozu. Wymienić tu można chociażby:

 • Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu – ogumienia, oświetlenia, itp. – w przypadku uwag zgłoszenie do pracodawcy.
 • Sprawdzenie kompletu dokumentów niezbędnych do transportu – m.in. dokumentu przewozowego, aktualnego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia na przewóz materiałów niebezpiecznych.
 • Sprawdzenia prawidłowości załadowania pojazdu.

Można zadbać również o instrukcję dla kierowców, w których między innymi można zawrzeć zasady określające czas pracy kierowców, zasady bhp, prawa kierowcy podczas kontroli ITD czy policji, a także, w zależności od rodzaju wykonywanych usług, zasady przewozy żywności, towarów niebezpiecznych czy zwierząt.

Każde z powyżej opisanych działań wydają się być oczywiste, bo przecież jak można nie sprawdzić stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę? Jednak to właściciel dba o swoje przedsiębiorstwo, to on, a nie kierowca, w razie kontroli zostanie obciążony karą finansową. Jeśli jasno określimy pracownikom obowiązki i zasady ich wykonywania, wówczas łatwiej będzie uniknąć prostych i czasami banalnych błędów podczas transportu, co z pewnością wpłynie również pozytywnie na relację przewoźnik – kierowca.