Ubezpieczenie OCP dla transportu do 3,5t

Rate this post

3,5 tony a ocpKruczki OCP dla transportu do 3,5 ton

Wykonujesz przewozy za pomocą pojazdów zarówno powyżej, jaki i do 3,5t DMC?

Zamierzasz zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego? Koniecznie sprawdź warunki ubezpieczenia. Może się bowiem zdarzyć, że nie zostanie Ci wypłacone odszkodowanie z tytułu polisy OCP, jeśli szkoda dotyczyć będzie przewozu pojazdem do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej. Dlaczego? Ponieważ jeśli polisa zostanie zawarta na podstawie ogólnych warunków, to zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym, dotyczy wyłącznie licencjonowanego transportu.

Dlatego musisz upewnić się, że w otrzymanej od ubezpieczyciela polisie istnieje zapis potwierdzający objęcie ochroną również transportu wykonywanego pojazdami do 3,5t DMC. W przeciwnym wypadku narażasz się na odmowę wypłaty odszkodowania.