Jak sprawdzić VAT swojego kontrahenta?

4.2/5 - (4 votes)

Wykonujesz kabotaż, gdzie obowiązek regulowania podatku VAT leży po stronie zleceniodawcy? Jeśli tak, to pamiętaj – obowiązek podatkowy dotyczy firm, które mają zarejestrowaną działalność na terenie kraju, w którym kabotaż jest wykonywany i są czynnymi podatnikami VAT. Jeśli okaże się, że zleceniodawca nie jest płatnikiem VAT, wówczas to przewoźnik musi uregulować podatek.

flaga-pl-eu

Zleceniodawców można sprawdzać poprzez system VIES, który jest dostępny online. VIES to nic innego jak elektroniczny system transmisji informacji związanych z aktywnością numerów VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. W przypadku wykonywania usług transportowych jest on bardzo istotnym źródłem informacji, gdyż kabotaż nie może być zwolniony z podatku VAT ze strony przewoźnika, jeśli nie ma pewności co do aktywności numeru VAT nabywcy usługi. Aktywność numeru VAT zleceniodawcy można zweryfikować poprzez wybranie odpowiedniego państwa z listy i wpisaniu numeru, który przewoźnik chce sprawdzić. Korzystać z VIES można w wielu językach, a dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

System VIES opiera się na danych uzyskiwanych z państw Unii Europejskiej, gdzie dany podatnik się zarejestrował. Należy pamiętać, że dostępna informacje mówi jedynie o aktywności numeru lub jej braku. Co istotne, nie można poprzez VIES uzyskać danych wprowadzając na przykład nazwę firmy, tutaj podać należy konkretny numer VAT.

Ważną kwestią pozostaje rzetelność przekazywanych przez system VIES informacji. W tym przypadku Komisja Europejska nie może odpowiadać za ich prawdziwość, gdyż pochodzą one z krajowych baz danych, nad którymi Komisja nie ma kontroli. W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do uzyskanych informacji, kiedy możemy przypuszczać, że nie są one do końca prawdziwe, wówczas można zgłosić się do punktu kontaktowego w swoim kraju. Tam można potwierdzić czy numer VAT jest ważny i czy jest powiązany z jakąś nazwą bądź adresem.

Ponadto ważny numer VAT można sprawdzić w każdym kraju UE w bazie danych urzędu podatkowego, która niestety dostępna jest najczęściej tylko w jednym języku.

Sprawdzenie aktywności numeru VAT jak widać nie zabiera zbyt wiele czasu, a czasami naprawdę warto wykazać się ostrożnością, nim przyjmie się zlecenie na przewóz kabotażowy.