Sesja Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego

Rate this post

Jesienna Sesja Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) już za nami. Na spotkaniu w Genewie, które odbywało się w dniach 6-7 listopada, dyskutowano między innymi o przewozach do Rosji, zezwoleniach EKMT oraz noclegach w kabinie. Czy spotkanie przyniosło oczekiwane skutki; przede wszystkim czy zmieni się sytuacja polskich firm wykonujących przewozy do Rosji i tranzytem przez jej terytorium?

most (2)

Nadzieje polskich przewoźników

Polscy przewoźnicy w szczególności doświadczają radykalnych wręcz ograniczeń dostępności do rosyjskiego rynku przewozowego. Rodzime firmy transportowe przede wszystkim odczuwają skutki rosyjskiego embarga na import żywności (problem dotknął ok. 5 tys. polskich przewoźników). Także przewozy tranzytem przez terytorium Rosji towarów objętych embargiem są blokowane przez służby celne Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Rosja na ostatnim posiedzeniu International Transport Forum (ITF) w Paryżu zmniejszyła liczbę zezwoleń na poruszanie się polskich tirów po Rosji; kontyngent tzw. zezwoleń bazowych EKMT dla nierosyjskich przewoźników zmniejszył się z 67 do 16. Posiedzenie Rady Przewozów Towarowych CTM (główny punkt sesji IRU) miało więc być nadzieją dla firm wykonujących przewozy do FR oraz tranzytem przez jej terytorium. Nie zapadły jednak żadne kluczowe decyzje w tej sprawie.

 

Posiedzenie Rady Przewozów Towarowych

Podczas posiedzenia Rady omawiano m.in. funkcjonowanie systemu TIR w Rosji, dyskutowano o problemach związanych z rosyjskim embargiem oraz o sprawie zezwoleń EKMT (na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria). W spotkaniu uczestniczył wiceminister transportu Rosji Nikołaj Asauł. Przedstawił on szczegóły dotyczące stosowania procedury TIR w Rosji. Poinformował on także członków IRU o przygotowaniach do przeprowadzenia konkursu na gwaranta systemu TIR w Federacji Rosyjskiej. Od wielu miesięcy trwają już bowiem prace związane z warunkami przetargu. Do zakończenia tej procedury będzie funkcjonowała dotychczasowa umowa Służby Celnej Rosji FTS ze stowarzyszeniem przewoźników ASMAP Rosja. N. Asauł poinformował także o propozycjach zmian do Konwencji TIR, zgłoszonych do ONZ; zmierzają one m.in. do modernizacji Konwencji.

Sprawa zakłóceń w funkcjonowaniu systemu TIR w Rosji wywołuje spore dyskusje. Minister Asauł w odpowiedzi na szereg pytań (m.in. prezesa ZMPD Jana Buczka) obiecał, że poprosi o szczegółowe wytyczne FTS oraz ASMAP i poinformuje IRU jakie należy przedstawiać dokumenty służbom granicznym aby wykonać tranzyt.

 

Dyskusja na temat noclegów w kabinie

Rada Przewozów Towarowych omawiała także problemy odnośnie egzekwowania wysokich kar za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu ciężarowego w Francji i Belgii. Inicjatywa wyszła od ZMPD, które twierdzi, że działania te zagrażają zasadom konkurencji na wolnym rynku przewozów w UE. Przedstawicielstwo IRU w Brukseli ma nadal intensywnie zajmować się tą kwestią.

 

Turcja chce się wycofać z systemu EKMT

Podczas sesji Rady przedstawiciele Turcji poinformowali, że ich kraj zastanawia się nad wycofaniem z systemu EKMT, ponieważ Turcja nie odnosi z tego tytułu żadnych korzyści, a dodatkowo tureccy przewoźnicy mają problemy z wykonywaniem tranzytu przez terytoria innych państw.

 

Podsumowując

Dyskusja podczas sesji Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego była bardzo gorąca. Przede wszystkim ze względu na nierespektowanie międzynarodowej Konwencji TIR przez Rosję. Jednakże na razie sytuacja firm wykonujących przewozy do Rosji i tranzytem przez jej terytorium nie ulega zmianie. Prawdopodobnie do końca listopada zostanie przedłużona umowa FTS z ASMAP Rosja.

Ostatniego dnia spotkania odbyło się także Zgromadzenie Ogólne IRU, podczas którego dokonano podsumowania działalności IRU oraz określono zadania na najbliższą przyszłość.

Informacja za www.zmpd.pl