Rozszerzenie systemu viaTOLL

Rate this post

Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów już od 1 września 2014 roku nastąpi kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL. Do systemu w pierwszej fazie zostanie przyłączonych około 206 km nowych dróg rożnych kategorii. Drugi etap rozszerzenia planowany jest na 1 października 2014 roku i obejmie on około 58 km autostrad.

viaTOLL

Sukcesywne przyłączanie nowych odcinków

System viaTOLL działa od 3 lipca 2011 roku i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Pierwsze rozszerzenie nastąpiło 1 lipca 2012 roku i dołączono wówczas 325 km nowych dróg. 12 stycznia 2013 roku rozszerzono ponownie sieć o kolejne 140 km, 30 marca trzeci etap rozszerzenia objął blisko 160 km dróg ekspresowych i krajowych, 31 października 2013 roku sieć dróg płatnych powiększyła się o około 340 km dróg ekspresowych i autostrad, a z dniem 1 grudnia 2013 roku opłatami elektronicznymi objętych zostało następne 121 km odcinków dróg ekspresowych. Do tej pory łączna długość sieci dróg płatnych w Polsce wynosiła około 2653 km.

Jak podał na swojej stronie internetowej operator systemu viaTOLL od 1 września 2014 roku planowane jest kolejne (szóste już) rozszerzenie systemu o wybrane odcinki autostrad A1 od węzła Czerniewice do węzła Włocławek Zachód oraz na odcinku Świerklany – Gorzyczki (granica państwa) i A4 na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Korczowa, dróg ekspresowych S8 na odcinku pomiędzy węzłami: Syców Wschód i Wieluń oraz Łask i Rzgów, S14 na odcinku pomiędzy węzłami Pabianice Północ – Róża, S19 pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód-Świlcza oraz drogi krajowej nr 90 pomiędzy miejscowościami Jeleń (od skrzyżowania z drogą krajową nr 91) a Baldram (od skrzyżowania z drogą krajową nr 55); odcinek obejmuje most na Wiśle k. Kwidzyna. W ramach kolejnego rozszerzenia, które nastąpi 1 października 2014 roku system zostanie wdrożony na A1 pomiędzy węzłami Włocławek Zachód – Kowal oraz na A4, pomiędzy węzłami Dębica Wschód – Rzeszów Północ.

W sumie w dwóch etapach przyłączonych zostanie 264 km dróg krajowych, w tym około 165 km autostrad, około 87 km dróg ekspresowych i około 12 km dróg krajowych innych klas. Pod koniec bieżącego roku opłatami będzie objętych łącznie 2917 km dróg w Polsce. Jak podała podczas konferencji prasowej w Gdańsku Rzecznik prasowy projektu ViaTOLL, Dorota Prochowicz, najwięcej dróg płatnych będzie w województwach dolnośląskim (339 km) i łódzkim (338 km) a najmniej w lubelskim (37,5 km) i podlaskim (7 km).

Jednocześnie przeprowadzona będzie także korekta punktów oznaczających rozpoczęcie poboru opłat w kilkunastu miejscowościach.

 

Projekt Rozporządzenia

Decyzje o zwiększeniu sieci płatnych dróg w Polsce podejmuje Rada Ministrów wydając stosowne rozporządzenie. Obecne rozszerzenie przewiduje „Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej” z dnia 27 marca 2014 roku. Szczegółowy wykaz odcinków, które objęte zostaną systemem viaTOLL znajduje się w projekcie Rady Ministrów.

Jednocześnie uchwalona przez Sejm nowela trzech ustaw drogowych zakłada, że nie tylko pojazdy uprzywilejowane będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami, ale także wszystkie pojazdy służ mundurowych, specjalnych i ratowniczych, niezależnie od wykonywanych zadań.

 

Podsumowując

Elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Jest on obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 815 tys. pojazdów należących do 449 tys. zarejestrowanych użytkowników, głównie firm.

Docelowo w 2018 roku ogólnopolski system elektronicznego poboru myta ma objąć 7 000 km autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Wszystkie przychody z systemu trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Od początku działania systemu do końca lipca br. do KFD wpłynęło łącznie ponad 3,313 mld zł z tytułu opłat.

Informacja za www.viatoll.pl, www.rcl.gov.pl