Punkty karne – dostałeś kropki za wykroczenie drogowe w Niemczech?

Rate this post

Nowy system naliczania punktów karnych za wykroczenia drogowe na terenie Niemiec.

Kropki zamiast punktów.system nalicania punktów Niemcy

W dniu 1 maja 2014 roku w niemieckim kodeksie drogowym oraz w innych powiązanych z nim ustawach wprowadzono nowe przepisy dotyczące naliczania punktów karnych za wykroczenia drogowe.

„Biedronko” ile masz kropek?

Federalny Urząd Nadzoru Transportu Samochodowego w Flensburgu porównał kierowców do biedronek i za wykroczenia drogowe przyznaje im – kropki. Od 1958 roku urząd prowadzi centralny rejestr sprawców wykroczeń drogowych. Każdy, kto do takiego rejestru trafi, ma naliczaną odpowiednią do wykroczenia liczbę punktów karnych – kropek. Do 2013 roku, jeśli kierowca zebrał ich 18, tracił prawo jazdy. By je odzyskać, musiał pozytywnie przejść „MPU” czyli badania medyczno- psychologiczne. Kropki może otrzymać każdy kierowca, nie tylko niemiecki. Jeśli zatem polski przewoźnik zdobył maksymalną ilość kropek, otrzymywał zakaz prowadzenia pojazdu na terenie Niemiec.

Obostrzenia po 2013 roku

Po 2013 roku Federalne Ministerstwo d/s Transportu zaczęło wprowadzać obostrzenia dotyczące kar za wykroczenia drogowe, a także zmieniło nazwę centralnego rejestru wykroczeń na Rejestr Wykazujący Zdolność do Prowadzenia Pojazdu. Ilość punktów, po których kierowca tracił prawo jazdy po niemieckich drogach, zmniejszyła się do 8. Nowe zasady dotyczyły nowych kierowców, natomiast tym, którzy na swoim koncie mieli od 8 do 17 kropek, przeliczano punkty wg tabeli ze strony: http://www.kba.de/DE/Fahreignungs_Bewertungssystem/Punktesystem_Neu/punktesystem_neu_node.html. Zgodnie z tą tabelą, osoby mające 17 punktów, otrzymały ich 7.

Naruszenia przepisów drogowych – już nie wszystkie punktowane

Również w tym sektorze po 2013 roku również zaszły zmiany. Jednak tym razem z niewielką korzyścią dla kierowców. Liczba punktów, które przewoźnik może otrzymać za naruszenie przepisów drogowych, a które nie stwarzają zagrożenia dla ruchu drogowego, nieznacznie się zmniejszyła.

Za jazdę z błędną tablicą rejestracyjną lub wjazd do strefy ekologicznej miast bez odpowiedniej plakietki nie otrzymamy już żadnej kropki. Za wykroczenie drogowe otrzymamy maksymalnie 2 punkty, a za przestępstwa w wyniku których straciliśmy prawo jazdy – maksymalnie 3 kropki.

Jak pozbyć się zebranych kropek

Przed zmianami kierowca, który otrzymał 5 punktów, pod warunkiem uczestnictwa w seminariach, w ciągu 5 lat mógł pozbyć się aż 4 z nich. Po zmianach, już tylko jednej. Natomiast przewoźnik, który na swoim koncie ma 6 lub 7 kropek, w ogóle nie ma możliwości ich redukcji. W takiej sytuacji pozostaje tylko oczekiwanie, aż punkty samoistnie stracą ważność.

Punkty usuwane są, odpowiednio do popełnionego wykroczenia lub przestępstwa drogowego, po upływie 2 lat i 6 miesięcy, 5 lat lub 10 lat. Szczegóły na stronie: http://www.kba.de/DE/Fahreignungs_Bewertungssystem/WannGeloescht/wann_geloescht_node.html

Źródło: Transport Manager Nr 2 kwiecień -maj 2014 (8)