Jak przewozic azbest?

Rate this post

Azbest – w jaki sposób przewozić?

azbest

Azbest to minerał, który w przypadku stałego oddziaływania na człowieka powoduje przede wszystkim zagrożenie nowotworowe. Krótko mówiąc styczność z tym minerałem może wywołać poważne uszkodzenia zdrowia.

W naszym kraju azbest kojarzy się przede wszystkimi z pokryciami dachowym, które stopniowo są wymieniane na te nieszkodzące ludziom. Aby pozbyć się azbestu musi on zostać przetransportowany. W związku z czym przepisy jego przewozu reguluje Umowa Europejska ADR, w której określone zostały rodzaje azbestu.

I tak azbest:

niebieski (krokidolit) i brązowy (amozyt i mizoryt) i wyroby go zawierające powinny być oznaczone podczas transportu numerem UN 2212

 • biały (chryzotyl, aktynolit, antofilit, tremolit) oznacza się numerem UN2590

 

Dla wszystkich odmian azbestu stosowane są te same instrukcje pakownia P002 lub IBC008 oraz ten sam przepis szczególny 168. Mówi on o tym, że azbest, który został zanurzony lub unieruchomiony w tak zwanym lepiszczu naturalnym lub sztucznym, np. cemencie, asfalcie, żywicy, dzięki czemu nie ma możliwości uwolnienia się podczas transportu i dostania do dróg oddechowych, nie podlega przepisom ADR. Podobnie jest w przypadku, kiedy azbest został zapakowany w taki sposób, że nie wpływa szkodliwie na zdrowie człowieka.

Aby móc transportować azbest, należy spełnić kilka warunków, między innymi:

Uzyskać od starosty zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 • Posiadać karty przekazania odpadu od poprzedniego posiadacza.
 • Sprawdzać prawidłowość i szczelność opakowania ładunku.
 • Przed przewozem należy wyczyścić skrzynię pojazdu, wyłożyć ją folią.
 • Odpowiednio umocować ładunek i oznakować pojazd zgodne z umową ADR
 • Posiadać kartę przekazania odpadów na składowisko przeznaczone do przechowywania azbestu.
 • Należy zwrócić uwagę na dokumenty, wśród których powinny znaleźć się m.in.: świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowcy, opis przewożonych niebezpiecznych towarów.

 

Należy pamiętać, że wszelkie odpady, które zawierają azbest, a pochodzą z budowy, remontu, bądź rozbiórki budów lub należą do odpadów izolacyjnych, zaliczone zostały zgodnie z ADR do klasy 9. Na tej podstawie przewoźnik zobowiązany jest do okazania się dokumentem przewozowym, który zawierać powinien:

 • Numer i pełną nazwę przewożonego ładunku.
 • Numer klasy do której odpady należy.
 • Ilość ładunku oraz liczbę sztuk.
 • Adres i nazwę składowiska przeznaczonego do przechowywania odpadów.

Jak widać transport azbestu i materiałów ten szkodliwy minerał zawierających jest obwarowany kilkoma istotnymi punktami. Przyjmując zlecenie przewozu azbestu warto zapoznać się z przepisami, które go regulują.