Polska liderem międzynarodowego transportu drogowego

Rate this post

Polscy przewoźnicy zajęli pierwszą pozycję w Europie w przewozach samochodowych. Takie dane opublikowała niedawno czołowa francuska agencja transportowa the Comité National Routier (CNR). Z raportu wynika, że rodzime przedsiębiorstwa transportowe przewiozły w 2013 roku w ruchu międzynarodowym aż 147,274 mld tonokilometrów, co oznacza, że należy do nich teraz prawie jedna czwarta udziału w międzynarodowym transporcie towarów w całej UE.

Flaga_Polski

Czym jest CRN?

Comité National Router to organizacja zajmująca się monitorowaniem rynku, statystykami oraz kosztami transportu drogowego. Jej misją jest obserwacja ekonomicznych aspektów rynku przewozów drogowych; w szczególności poprzez analizę kosztów i rozpowszechnianie informacji, wykonywanie badań i analiz społeczno-ekonomicznych na rynku transportu towarów oraz opracowywanie i popularyzowanie użytecznych narzędzi zarządzania dla przewoźników samochodowych. CRN jest producentem oficjalnych statystyk pod auspicjami niezależnej rady naukowej i prowadzi analizy ekonomiczne z własnej inicjatywy lub na wniosek francuskiego Ministerstwa Transportu.

 

„Top 10” w transporcie europejskim

Według najnowszych rocznych danych opublikowanych przez CNR Polska umocniła swoją pozycję na rynku przewozów i stała się liderem wśród państw UE. W 2013 roku polscy przewoźnicy przewieźli łącznie o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Udział Polski w całkowitych europejskich usługach przewozów kabotażowych wyniósł o 27% i stanowił on 40% wzrost aktywności w tym segmencie. Do tej pory polscy usługodawcy plasowali się na czwartym miejscu w łącznych przewozach samochodowych (liczonych razem z krajowymi).

Drugie miejsce na liście zajęły firmy z Hiszpanii (przewozy zmalały tam jednak o 0,4%), a trzecie z Niemiec (przewozy zmalały tam aż o 6,6%). Na kolejnych pozycjach znalazły się odpowiednio Holandia (zanotowała 10,7% wzrost realizowanych usług), Czechy, Portugalia (zanotowała wzrost o 23,1%), Węgry, Słowacja, Litwa (zanotowała 13,3% wzrost zrealizowanych usług) oraz Rumunia (zanotowała aż 26,7% wzrost zrealizowanych usług) i to one tworzą obecnie „topową 10” w drogowym transporcie międzynarodowym. Sześć z 10 najlepszych miejsc dla międzynarodowego transportu należy do „nowych” państw członkowskich (kraje te weszły do UE po 2004 roku). Większość z nich odnotowało średnio 10% wzrosty. W pozostałych 15 krajach wzrosty wyniosły tylko o 2,2%.

Wielka Brytania, Francja i Włochy (generujące największe zlecenia transportowe) nie znalazły się tym razem w gronie największych przewoźników. Przewoźnicy z UK zwiększyli swój obrót tylko o 1%, co sklasyfikowało ich dopiero na 18 pozycji.

Łącznie drogowe przewozy międzynarodowe w 28 państwach członkowskich UE w 2013 roku wzrosły o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, co dobrze rokuje na przyszłość.

 

Podsumowując

Polska według jednego z najbardziej prestiżowych sondaży znacząco umocniła się na pozycji wiodącego europejskiego przewoźnika. To oznacza, że w ubiegłym roku nasze spółki wykonały najwięcej pracy przewozowej w ruchu międzynarodowym i awansowały tym samym o trzy oczka na liście „top 10”. Statystyki za bieżący rok mogą być jednak mniej satysfakcjonujące, głównie ze względu na pogłębiający się od kilku miesięcy kryzys w przewozach na Wschód.

 

Informacja za www.lloydsloadinglist.com, www.zmpd.pl, www.logistyka.wnp.pl, www.cnr.fr