Nadzór nad kierowcami, monitoring, czy warto?

Rate this post

monitoring kierowcówW biznesie transportowym bardzo ważną rolę odgrywa sam kierowca. To jego działania niejednokrotnie decydują bowiem o sukcesie całej firmy. Jednak równie często właśnie kierowca popełnia różnorodne błędy, które wpływają na efektywność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność. Jak zatem skutecznie je wyeliminować i sprawić, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie? Wydaje się, że cel ten można osiągnąć dzięki nowoczesnym systemom telematycznym.

 

Monitoring w transporcie, czyli „Oko Wielkiego Brata

Telematyka w transporcie jest obecnie bardzo popularna, a proponowane przez wielu producentów rozwiązania są niezwykle skuteczne i pomocne w monitoringu pracy kierowców i całej floty. Najprościej rzecz ujmując systemy telematyczne opierają się na dwukierunkowej komunikacji między dyspozytorem lub spedytorem (biurem), a kierowcą. Jest to możliwe dzięki komputerom pokładowym w pojazdach, zintegrowanych z oprogramowaniem do kontroli zarządzania flotą w firmie. To zapewnia obu stronom łatwy dostęp do wszystkich istotnych danych.

Osoba odpowiedzialna za nadzór floty oraz pracowników firmy otrzymuje na swoim komputerze w czasie rzeczywistym bieżące informacje np. o statusie realizacji zlecenia, stanie pojazdu, czy dane z tachografu lub karty kierowcy związane z czasem pracy. Jest w stanie także sprawdzić zużycie paliwa, poniesione koszty, przeanalizować dystanse ładowne i puste, prześledzić dane techniczne. Program może także informować dyspozytora o niepożądanych sytuacjach, a nawet zablokować dany pojazd.

Dzięki takiemu oprogramowaniu menager floty może zarówno analizować, planować, jak i rozliczać poszczególne zlecenia oraz samego kierowcę, co może mieć niebagatelny wpływ na wyeliminowanie przyszłych błędów w transporcie. Dodatkowo wszystkie dane mogą zostać przekazane do innych systemów wdrożonych w firmie np. systemów kadrowych, czy TMS i z nimi współpracować.

Jednocześnie system powiadamia kierowców o wszelkich zmianach w realizacji zadania (np. zmianie trasy), informuje o następnym zleceniu lub przypomina o niewłaściwym wykorzystaniu czasu pracy i obowiązkowym odpoczynku, co pozwala zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi dopuszczalnego limitu godzin.

 

Nadzór nad stylem jazdy kierowców zawodowych

W firmach transportowych ogromne znaczenie mają koszty operacyjne związane ze stylem jazdy kierowcy oraz zużyciem przez niego paliwa. Dzięki stałemu monitoringowi można wypracować dobre nawyki w tym zakresie. Systemy telematyczne dostarczają bowiem wszelkich raportów z zachowań kierowcy, nieprawidłowości w prowadzeniu pojazdu oraz kontrolują tankowanie i zużycie paliwa.

Mogą być jednocześnie pomocne dla kierowcy np. informując go o zmieniających się warunkach drogowych, opracowując i analizując w czasie rzeczywistym ocenę techniki jazdy i sposobu eksploatacji pojazdu (za pomocą informacji tekstowej) lub sygnalizując aby skorygował jazdę (kierowca może otrzymać bezpośredni komunikat od dyspozytora).

Szczegółowe raporty pozwalają dyspozytorowi porównywać styl jady wszystkich kierowców (np. technikę przyspieszania i zwalniania, technikę hamowania, sposób użycia pedału sprzęgła, przyspieszenia i hamulca, obroty silnika, utrzymanie stałej prędkości, liczbę zatrzymań itp.), a następnie analizować ich postępy lub wskazywać błędy. Dzięki temu właściciel firmy lub menager transportu może następnie przeszkolić wybranych kierowców w celu podniesienia i utrwalenia w nich poziomu eko-jazdy, a to na pewno przełoży się na oszczędności w zużyciu paliwa, ograniczenie kosztów utrzymania całej floty, a także bezpieczeństwo na drodze.

Uwaga!!! Udowodniono, że kierowcy, których pojazdy wyposażono w system monitoringu są bardziej świadomi kontroli, więc i ich styl jazdy zmienia się na bardziej ekonomiczny, a koszty zużycia paliwa zmniejszają się nawet o kilkanaście procent (efekt psychologiczny).

 

Podsumowując

Zwiększenie wydajności realizacji zadań transportowych jest kluczowym założeniem przedsiębiorstw transportowych. Jak pokazują badania to właśnie ograniczenie błędów popełnianych przez kierowców bardzo często decyduje o sukcesie całej firmy. Kontrola kierowców, ich pracy i stylu jazdy jest możliwa dzięki zastosowaniu nadzoru telematycznego. I choć nie wszystkim kierowcom się to podoba, każdy pracodawca ma prawo kontrolować swoich podwładnych.

 

Ale nowoczesne systemy telematyczne oprócz kontroli kierowców i usprawnia z nimi komunikacji, gwarantują także całodobowy monitoring pozycji pojazdu i ładunku, umożliwiając tym samym łatwe planowanie, podejmowanie szybkich decyzji strategicznych, zabezpieczenie usługi, towaru i floty z dowolnego komputera lub telefonu. To rozwiązania bardzo precyzyjne i łatwo dostosowujące się do każdego użytkownika, dlatego warto w nie zainwestować.