Kontenery w transporcie

Rate this post

Trzecią rewolucją nazywane jest wprowadzenie do transportu kontenerów. Skąd wzięła się ich popularność? Wskutek zwiększania się ilości przewożonych towarów, szukano rozwiązania, które pozwoliłoby na jego sprawny załadunek i rozładunek, a tym samym skróciłoby czas przewozu. Wcześniej stosowano pojemniki dla ładunków, jednak różnorodność ich parametrów była bardzo duża. Poszukiwano pojemnika o znormalizowanych wymiarach.

kontener

W 1968 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opracowała definicję KONTENERA. I tak kontener jest to urządzenie transportowe:

  • o trwałym charakterze i odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającej jego wielokrotne użytkowanie,
  • zaprojektowane tak, aby usprawnić transport towarów w przypadku przewożenia go różnymi środkami transportu,
  • skonstruowane tak, aby w łatwy sposób można było go napełnić i opróżnić
  • mające pojemność nie mniejszą niż 1m3.

Kontenery wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie intermodalnym. W związku z ich użyciem w transporcie morskim pojawiły się nowe konstrukcje statków służące do przewozów kontenerów. W transporcie kolejowym używa się specjalnych wagonów kontenerowych, natomiast w drogowym korzysta się z jednostki transportowej, na którą składa się ciągnik siodłowy i naczepa kontenerowa.

Obecnie duży nacisk w transporcie kładzie się na wykorzystywanie różnych środków do przewozu towarów, dzięki temu podnosi się jakość świadczonych usług poprzez szybsze dostawy, a zmniejsza się koszt transportu. Nieodzowne w kontekście owych zmian jest używanie kontenerów, dzięki którym zdecydowanie skraca się czas załadunku i rozładunku, zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ładunku. Dla załadowcy użycie kontenera to oszczędność na opakowaniu, niższa stawka ubezpieczenia, zaś dla przewoźnika skrócenie czasu postoju środka transportowego w punkcie przeładunku, załadunku bądź rozładunku. Co ważne, w przypadku przewozów kontenerowych przewoźnik angażuje mniejszą, ale bardziej wydajną liczbę środków transportu, z których korzysta.

Obserwując zwiększającą się liczbę ładunków przewożonych na całym świecie można mieć pewność, że znaczenie przewozów kontenerowych będzie się z zwiększać. W Polsce warto przyglądać się temu zjawisku, gdyż z pewnością będzie ono sposobem na zmniejszania się ruchu drogowego, chociażby przy wykorzystaniu transportu kolejowego.