Kontenery w transporcie

5/5 - (1 vote)

Trzecią rewolucją nazywane jest wprowadzenie do transportu kontenerów. Skąd wzięła się ich popularność? Wskutek zwiększania się ilości przewożonych towarów, szukano rozwiązania, które pozwoliłoby na jego sprawny załadunek i rozładunek, a tym samym skróciłoby czas przewozu. Wcześniej stosowano pojemniki dla ładunków, jednak różnorodność ich parametrów była bardzo duża. Poszukiwano pojemnika o znormalizowanych wymiarach.

kontener

W 1968 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opracowała definicję KONTENERA. I tak kontener jest to urządzenie transportowe:

  • o trwałym charakterze i odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającej jego wielokrotne użytkowanie,
  • zaprojektowane tak, aby usprawnić transport towarów w przypadku przewożenia go różnymi środkami transportu,
  • skonstruowane tak, aby w łatwy sposób można było go napełnić i opróżnić
  • mające pojemność nie mniejszą niż 1m3.

Kontenery wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie intermodalnym. W związku z ich użyciem w transporcie morskim pojawiły się nowe konstrukcje statków służące do przewozów kontenerów. W transporcie kolejowym używa się specjalnych wagonów kontenerowych, natomiast w drogowym korzysta się z jednostki transportowej, na którą składa się ciągnik siodłowy i naczepa kontenerowa.

Obecnie duży nacisk w transporcie kładzie się na wykorzystywanie różnych środków do przewozu towarów, dzięki temu podnosi się jakość świadczonych usług poprzez szybsze dostawy, a zmniejsza się koszt transportu. Nieodzowne w kontekście owych zmian jest używanie kontenerów, dzięki którym zdecydowanie skraca się czas załadunku i rozładunku, zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ładunku. Dla załadowcy użycie kontenera to oszczędność na opakowaniu, niższa stawka ubezpieczenia, zaś dla przewoźnika skrócenie czasu postoju środka transportowego w punkcie przeładunku, załadunku bądź rozładunku. Co ważne, w przypadku przewozów kontenerowych przewoźnik angażuje mniejszą, ale bardziej wydajną liczbę środków transportu, z których korzysta.

Obserwując zwiększającą się liczbę ładunków przewożonych na całym świecie można mieć pewność, że znaczenie przewozów kontenerowych będzie się z zwiększać. W Polsce warto przyglądać się temu zjawisku, gdyż z pewnością będzie ono sposobem na zmniejszania się ruchu drogowego, chociażby przy wykorzystaniu transportu kolejowego.